Matthew 7:1-5

Да не осъждаме ближния

( Лука 6:37-42 )

1 a Не съдете, за да не бъдете съдени.

2 b Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.

3 c И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?

4 Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око?

За молитвата

( Лука 11:9-13 )

5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.
Copyright information for BulProtRev