Matthew 7:21

Опасност от лъжливо изповядване

( Лука 13:25-27 )

21 a Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.
Copyright information for BulProtRev