Matthew 7:21-23

Опасност от лъжливо изповядване

( Лука 13:25-27 )

21 a Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.

22 b В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твое име? И не правехме ли много чудеса
7:22 От гр. мощни дела.
в Твое име?

23 d Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие.
Copyright information for BulProtRev