Matthew 9:1

Излекуване на парализирания

( Марк 2:1-12 ; Лука 5:17-26 )

1 a Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град.
Copyright information for BulProtRev