Matthew 9:1-8

Излекуване на парализирания

( Марк 2:1-12 ; Лука 5:17-26 )

1 a Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град.

2 b И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: Дерзай, синко; прощават ти се греховете.

3 И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулства.

4 c А Исус, като знаеше мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си?

5 Защото кое е по-лесно да кажа: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани и ходи?

6 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.

7 И той стана и отиде у дома си.

8 А множествата, като видяха това, смаяха се и прославиха Бога, Който беше дал такава власт на човеците.
Copyright information for BulProtRev