Matthew 9:14

Относно поста

( Марк 2:18-22 ; Лука 5:33-39 )

14 a Тогава при Него дойдоха Йоановите ученици и казаха: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?
Copyright information for BulProtRev