Matthew 9:9

Призоваване на Матей

( Марк 2:13-17 ; Лука 5:27-32 )

9 a И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен! И той стана и Го последва.
Copyright information for BulProtRev