Micah 1

Пророк Михей произхожда от един малък провинциален град – Моресет-гет (1:1, 14), намиращ се на около 30 км. югозападно от Йерусалим. Той е съвременник на Осия и Исайя; пророчества по времето на юдейските царе Йотам, Ахаз и Езекия – следователно можем да отнесем написването на книгата в периода от 740 – 710 г. пр. Хр. Пророкът е заинтересован особено от положението на потиснатите класи, той пророкува за Божието осъждение и за триумфа на Божията милост спрямо неговия народ. Седем от неговите пророчества са се изпълнили в хода на човешката история: падането на Самария, нашествието на Сенахерим в Юдея, падането на Йерусалим, вавилонският плен и завръщането от плена и раждането на Исус във Витлеем (5:2).

Божият гняв и съд над Самария и Юдея

1 a Господнето слово, което дойде към моресетеца Михей в дните на Юдейските царе Йотам, Ахаз, Езекия, което той чу във видение за Самария и Йерусалим: 2 b Слушайте, всички племена,
и ти, земьо, и всичко, което има в теб;
и нека Господ Йехова бъде свидетел против вас,
Господ от святия Си храм.
3 c Защото, ето, Господ излиза от мястото Си
и като слезе, ще стъпи на земните височини.
4 d Планините ще се стопят под Него
и долините ще се разпукнат
като восък пред огъня
и като води, които се изливат по стръмнина.
5 Поради нечестието на Яков е всичко това
и поради греховете на Израилевия дом.
Кое е нечестието на Яков? Не е ли Самария?
И кои са високите места на Юдея?
Не е ли Йерусалим?
6 e Затова ще направя Самария като грамада камъни в нива,
място за садене на лозе;
ще изсипя камъните ѝ в долината
и ще оголя основите ѝ.
7 f Всичките ѝ ваяни идоли ще бъдат изпотрошени,
всичките, дадени ѝ в заплата, ще бъдат изгорени в огън.
Да! Всичките ѝ идоли ще погубя;
защото ги е събрала като заплата за блудство
и като заплата за блудство ще се върнат.
8 g Затова ще ридая и ще плача,
ще ходя съблечен и гол;
ще вия като чакалите
и ще жалея като щраусите.
9 h Защото раната ѝ е неизцелима,
тъй като дойде и до Юда,
стигна до портата на народа Ми, до Йерусалим.
10 i Не възвестявайте това в Гет; никак не плачете;
във Вит-арфа
1:10 1 Т.е. дом на прах.
се оваляй в праха.
11 k Бягай, жителко на Сафир
1:11 Т.е. хубост.
, срамно разголена;
жителката на Саанан не е излязла;
риданието на Вит-езил ще оттегли от вас своето покровителство.
12 m Защото жителката на Марот
1:12 Т.е. горест.
чезне в очакване на благоденствие,
понеже зло слезе от Господа до йерусалимската порта.
13 o Впрегни бързия кон в колесницата, ти, жителко на Лахис,
която беше първата причина за грях на сионовата дъщеря;
защото в тебе бяха намерени Израилевите нечестия.
14 p Затова ще дадеш прощални подаръци на Моресет-гет;
домовете на Ахзив
1:14 Т.е. лъжа.
ще излъжат Израилевите царе.
15 r Още ще ти доведа един, който ще те владее, о, жителко на Мариса
1:15 Т.е. наследство.
;
Израилевата слава ще дойде и до Одолам.
16 t Оплешивей и острижи главата си
за милите си деца;
разшири плешивостта си като лешояд,
защото бяха отведени от тебе в плен.
Copyright information for BulProtRev