Micah 2

Причина за Божия гняв

1 a Горко на онези, които измислят беззаконие
и планират зло на леглата си!
Щом се съмне, те го извършват,
защото е в силата на ръката им.
2 b Пожелават ниви и ги отнемат с насилие,
къщи – и ги грабят;
дори разграбват човека и къщата му,
човека заедно с наследството му.
3 c Затова, така казва Господ :
Ето, против този род Аз замислям зло,
от което няма да можете да извадите вратовете си;
нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.
4 d В онзи ден ще бъде съставена поговорка против вас
и печално ще плачат, като казват:
Бяхме съвсем разграбени;
отчуждил е дела на народа ми;
как го отне от мене!
На бунтовниците раздели нивите ни.
5 e Затова у тебе няма да има кой да размерва земята
с въже чрез жребий
в събранието Господне .
6 f Вие, които пророкувате, не пророкувайте, казват те.
Добре, те няма да пророкуват на такива;
и техният извор никога няма да престане.
7 О, ти, който се наричаш Яковов дом,
смалил ли се е Духът Господен ?
Такива ли са делата Му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи,
който постъпва справедливо?
8 Обаче народът Ми отскоро се повдигна като врагове;
смъквате мантията от облеклото
на онези, които заминават безгрижно
като хора, които се отвращават от схватки.
9 Жените на народа Ми изтласквате от приятните им къщи;
от децата им отнемате завинаги славата Ми.
10 g Станете и заминете, защото почивката ви не е тук –
поради нечистотата, която погубва.
Да! Страшно погубва.
11 h Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже,
като казва: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие,
такъв става пророк на този народ.
12 i Непременно ще те събера цял, Якове;
непременно ще прибера останалите от Израил;
ще ги сложа заедно като овце в кошара,
като стадо сред пасбището им;
голям шум ще вдигнат поради множеството хора.
13 j Онзи, който разбива, излезе пред тях;
те разбиха и заминаха за портата
и излязоха през нея;
царят им замина пред тях
и Господ е начело пред тях.
Copyright information for BulProtRev