Micah 3

Греховете на Йерусалим и предсказание за разрушаването му

1 a И казах: Слушайте сега, първенци Яковови
и началници на Израилевия дом:
Не трябва ли вие да знаете правосъдието –
2 вие, които мразите доброто и обичате злото,
които одирате кожата от хората
и месото от костите им,
3 b които изяждате плътта на народа Ми
и дерете кожата от тях,
които трошите костите им
и ги насичате като за котел
и като месо за в гърнето?
4 c Тогава ще извикат към Господа , но няма да ги послуша,
дори ще скрие лицето Си от тях в онова време,
както и те се държаха зле в делата си.
5 d Така казва Господ
за пророците, които заблуждават народа Ми,
които, докато хапят със зъбите си, викат: Мир!
Но ако не сложи някой нещо в устата им,
обявяват война против него;
6 e затова ще ви бъде нощ, за да нямате видение,
и ще ви бъде тъмно, за да не прокобвате,
слънцето ще залезе за пророците
и денят ще се помрачи над тях.
7 f Тогава ясновидците ще се засрамят
и прорицателите ще се смутят.
Да! Те всички ще се покрият до горната си устна,
защото няма отговор от Бога.
8 g Но аз наистина съм пълен със сила,
с правосъдие и мощ чрез Духа Господен ,
за да изявя на Яков престъплението му
и на Израил – греха му.
9 И така, слушайте това, първенци на Якововия дом
и началници на Израилевия дом,
които се гнусите от правосъдие
и извращавате всяка правота,
10 h които градите Сион с кръв
и Йерусалим с беззаконие,
11 i на които първенците съдят за подкупи,
свещениците му учат за заплата
и пророците му врачуват за пари,
и пак се облягат на Господа и казват:
Не е ли Господ сред нас?
Никакво зло няма да ни сполети.
12 j Затова поради вас Сион ще бъде изоран като нива,
Йерусалим ще се превърне в грамади развалини
и хълмът на дома Господен – във високи места на гора.
Copyright information for BulProtRev