Micah 4

Обещание за настъпване на царството на Месия

1 a А в последните дни
хълмът на дома Господен
ще се утвърди по-високо от всички хълмове
и ще се издигне над хълмовете,
и племена ще се стекат на него.
2 И много народи ще отидат и ще кажат:
Елате да излезем на хълма Господен ,
в дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си
и ние ще ходим в пътеките Му;
защото от Сион ще излезе поуката
и словото Господне – от Йерусалим.
3 b Бог ще съди между много племена
и ще решава между силни народи до далечни страни;
и те ще изковат мечовете си на палешници,
а копията си – на сърпове;
народ против народ няма да вдигне меч,
нито ще се учат вече да воюват.
4 c А ще седят всеки под лозата си и под смокинята си,
без да има кой да ги плаши;
понеже устата на Господа на Силите изговориха това.
5 d Защото всички племена ходят всеки в името на своя бог;
а ние ще ходим в името на Господа , нашия Бог, до вечни векове.
6 e В онзи ден, казва Господ ,
ще събера куцата
и ще прибера отхвърлената и онази, която съм наскърбил;
7 f ще направя куцата да оцелее
и отхвърлената надалеч да стане силен народ;
и Господ ще царува над тях на хълма Сион
отсега и довека.
8 И ти, крепост на стадото,
укрепление на сионовата дъщеря,
в тебе ще се върне предишната власт.
Да! Ще дойде царството на йерусалимската дъщеря.
9 g А защо викаш със силен глас?
Няма ли цар в тебе?
Загинал ли е съветникът ти,
че са те обзели болки като на раждаща жена?
10 Страдай и се мъчи, дъще сионова,
като раждаща жена;
защото сега ще излезеш от града
и ще живееш в поле,
и ще отидеш до Вавилон:
там ще бъдеш избавена,
там ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти.
11 h А сега против тебе са се събрали много народи,
които казват: Нека се омърси
и нека види окото ни това, което желаем да стане върху Сион.
12 i Но те не познават мислите на Господа ,
нито разбират Неговото намерение,
че ги е събрал като снопи на харман.
13 j Стани и вършей, сионова дъще,
защото ще направя рога ти железен
и копитата ти ще направя медни,
и ще смажеш много племена,
чиито печалби ще обречеш на Йехова
и имота им – на Господа на целия свят.
Copyright information for BulProtRev