Micah 5

1 a Събери се в дружини, ти, господарко
5:1 От евр. дъще.
на дружини;
обсада се държи против нас;
с тояга ще поразят съдията на Израил в челюстта.

Бъдещият Месия и Неговото царство

2 c А ти, Витлеем Ефратов,
макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове,
от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израил,
Чийто произход е от начало, от вечността.
3 d Затова ще ги остави
до времето, когато раждащата ще роди;
тогава останалите от братята Му
ще се върнат с израилтяните.
4 e И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня ,
чрез великото име на Господа , Своя Бог;
и те ще се настанят;
защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.
5 f И Той ще бъде нашият мир.
Когато асириецът дойде в земята ни
и когато стъпи в палатите ни,
тогава ще повдигнем против него седем пастири
и осем човека, които управляват,
6 g които ще опустошат Асирийската земя с меч
и земята на Нимрод при входовете ѝ;
и Той ще ни избави от асириеца,
когато дойде в земята ни
и когато стъпи вътре в границата ни.
7 h А останалите от Яков ще бъдат сред много племена
като роса от Господа ,
като леки дъждове на тревата,
които не чакат човека,
нито се бавят за човешките деца.
8 А останалите от Яков ще бъдат между народите,
сред много племена,
като лъв между горските животни,
като млад лъв между стада овце,
който, като минава, тъпче и разкъсва,
без да има кой да избавя.
9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти
и всичките ти неприятели ще бъдат изтребени.
10 i В онзи ден, казва Господ ,
ще изтребя конете ти измежду теб
и ще погубя колесниците ти;
11 ще изтребя и градовете на твоята земя
и ще съборя всичките ти крепости;
12 j ще изтребя магиите от ръката ти;
и няма да имаш вече гадатели по облаци ;
13 k ще изтребя идолите ти
и жертвените стълбове сред теб
и няма да се кланяш вече на делото на ръцете си;
14 l ще изкореня ашерите ти сред теб
и ще съсипя градовете ти;
15 и ще извърша възмездие с гняв и ярост
върху народите, които не Ме послушаха.
Copyright information for BulProtRev