Micah 6

Божието възмездие и милост

1 Слушайте сега какво казва Господ . Стани, ми казва Той,
съди се пред планините
и нека хълмовете чуят гласа ти, като им кажеш:
2 a Планини и вие, твърди основи на земята,
слушайте спора Господен ;
защото Господ има спор с народа Си
и ще се съди с Израил.
3 b Народе Мой, какво ви сторих?
И с какво ви досадих?
Заявявайте против Мене.
4 c Защото Аз ви изведох от Египетската земя,
избавих ви от дома на робството
и пратих пред вас Моисей, Аарон и Мариам.
5 d Народе Мой, спомнете си сега
какво възнамеряваше моавският цар Валак
и какво му отговори Валаам, Веоровият син;
спомнете си всичко, станало между Ситим и Галгал,
за да познаете справедливите дела Господни .
6 С какво да дойда пред Господа
и да се поклоня пред Всевишния Бог?
Да дойда ли пред Него с всеизгаряния,
с едногодишни телета?
7 e Ще благоволи ли Господ в хиляди овни
или в десетки хиляди реки от масло?
Да дам ли първородния си за престъплението си,
плода на утробата си – за греха на душата си?
8 f Той ти е показал, човече, какво е доброто;
и какво иска Господ от тебе:
не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост
и да ходиш смирено със своя Бог?
9 Гласът Господен вика към града
и мъдрият човек ще се бои от Името Ти;
слушайте тоягата и Онзи, Който я е определил.
10 g Намират ли се още съкровищата, спечелени с нечестие,
в дома на нечестивия,
както и омразната недостатъчна мярка?
11 h Да оправдая ли града, където има неточни везни
и кесия с измамливи грамове?
12 i Защото богаташите му са пълни с насилие,
жителите му лъжат
и езикът в устата им е измамлив.
13 j Затова и Аз, като те поразих с люта рана,
ще те запустя поради греховете ти.
14 k Ще ядеш, но няма да се насищаш
и гладуването ти ще остане във вътрешностите ти;
ще прибереш стоките си, но няма да ги отнесеш
и каквото отнесеш, ще го предам на меч.
15 l Ти ще сееш, но няма да жънеш;
ще изстискаш маслини,
но няма да се мажеш с масло;
ще изстискаш и гроздовата беритба,
но няма да пиеш вино.
16 m Защото се опазват наредбите на Амрий
и всички дела на Ахаавовия дом
и постъпвате според техните мъдрувания;
затова ще те предам на погибел
и жителите ти – на освиркване;
и вие ще носите укора, произнесен против народа Ми.
Copyright information for BulProtRev