Nehemiah 1

Първоначално книгите на Ездра и Неемия са били част от книгите на летописите. Макар повествованието в книгата да се води от първо лице, приема се, че неин автор е Ездра. За време на написването се приема периодът 430-400 г. пр. Хр. Неемия, който е виночерпец на цар Артаксеркс, получава разрешение да се върне в родината си и да се заеме с възстановяването на Йерусалим. Той се занимава главно с възстановяване на неговата стена и с подготовката за заселването му отново. Целта на Неемия е да покаже, че юдейската общност е законен наследник на обещанието, дадено от Бога на Израил и на Давидовата династия. Въпреки че по това време няма цар от рода на Давид, възстановяването на храма и на богослужението в него е белег за особено прославяне на Бога от израилския народ.

Съдържанието на книгата отразява основните събития: 1. Връщането на Неемия в Йерусалим и възстановяването на градските стени (гл. 1 – 7). 2. Пристигането на еврейските изгнаници, освещаването на стените и обновяването на завета (гл. 7 – 13).

Преобразованията, които Неемия извършва, допринасят за възстановяването на нормалния живот на народа. Неемия се откроява като човек на духа, загрижен за благополучието на народа си и ревностно защитаващ чистотата на юдейското богослужение.

Подготовка на Неемия в Персия за завръщане в Обетованата земя

1 a Историята на Неемия, Ахалиевия син. В месец Хаслев, в двадесетата година, когато бях в столицата Суса,

2 един от братята ми, Ананий, дойде от Юдея, той и някои други; и ги попитах за избавените юдеи, оцелели от плена, и за Йерусалим.

3 b И те ми казаха: Останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и унижение; и стената на Йерусалим е съборена и портите му са изгорени с огън.

4 А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжах няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог, като казвах:

5 c Моля Ти се, Господи , Боже небесни, велики и страшни Боже, Който пазиш завет и милост към тези, които Те обичат и изпълняват Твоите заповеди,

6 d дано ухото Ти сега бъде внимателно и очите Ти отворени, за да слушаш молитвата на Твоя слуга, която принасям сега пред Тебе ден и нощ за Твоите слуги, израилтяните, и като изповядвам греховете на израилтяните, с които сме съгрешили пред Теб. И аз, и бащиният ми дом сме съгрешили;

7 e много се развратихме пред Теб и не опазихме заповедите, наредбите и законите, които Ти даде на слугата си Моисей.

8 f Спомни си, моля Ти се, словото, което си заповядал на слугата Си Моисей, като си казал: Ако престъпите, Аз ще ви разпръсна между племената;

9 g но ако се обърнете към Мен и пазите заповедите Ми, и ги изпълнявате, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събера и ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името Си.

10 h А тези са Твои слуги и Твой народ, който си избавил с голямата Си сила и с мощната Си ръка.

11 i Моля Ти се, Господи, да бъде ухото Ти внимателно към молитвата на слугата Ти и към молитвите на слугите Ти, които обичат да се боят от името Ти; и направѝ да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес и му дай да намери милост пред този човек. (Защото аз бях виночерпец на царя.)
Copyright information for BulProtRev