Nehemiah 10

1 a А онези, които подпечатаха, бяха: управителят Неемия, Ахалиевият син, и Седекия,

2 b Серайя, Азария, Йеремия,

3 Пасхор, Амария, Мелхия,

4 Хатус, Севания, Малух,

5 Харим, Меримот, Авдий,

6 Даниил, Ганатон, Варух,

7 Месулам, Авия, Миамин,

8 Маазия, Велгай и Семая; те бяха свещеници.

9 Левити: Исус, Азаниевият син, Вануй от Инададовите потомци и Кадмиил;

10 и братята им Севания, Одия, Келита, Фелайя, Анан,

11 Михей, Реов, Асавия,

12 Закхур, Серевия, Севания,

13 Одия, Ваний и Венину.

14 c Началници на народа: Фарос, Фаат-моав, Елам, Зату, Ваний,

15 Вуний, Азгад, Вивай,

16 Адония, Вагуй, Адин,

17 Атир, Езекия, Азур,

18 Одия, Асум, Висай,

19 Ариф, Анатот, Невай,

20 Магфиас, Месулам, Изир,

21 Месизавеил, Садок, Ядуа,

22 Фелатия, Анан, Анайя,

23 Осия, Анания, Асув,

24 Алоис, Филея, Совив,

25 Реум, Асавна, Маасия,

26 Ахия, Анан, Ганан,

27 Малух, Харим и Ваана.

28 d А останалите от народа, свещениците, левитите, вратарите, певците, нетинимите и всички, които се бяха отделили от племената на земите и се прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всеки, който знаеше и разбираше,

29 e се присъединиха към братята си, големците си, и встъпиха в заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който беше даден чрез Божия слуга Моисей, и да пазят и вършат всичките заповеди на Йехова , нашия Господ, законите Му и наредбите Му;

30 f и да не даваме дъщерите си на племената на земята и да не вземаме техните дъщери за синовете си;

31 g и ако племената от земята донесат стоки или каквато и да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свят ден; и да се отказваме от обработването на земята всяка седма година и от изискването на всеки дълг.

32 Наредихме си още да се задължим да даваме всяка година по една трета от сикъла за службата на дома на нашия Бог,

33 h за присъствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне, в съботите и на новолунията, и на празниците, и за святите неща, за приносите за грях в умилостивение за Израил и за цялата работа на дома на нашия Бог.

34 i И ние – свещениците, левитите и народът – хвърлихме жребий помежду си за приноса на дървата, за да ги докарват в дома на нашия Бог според бащините им домове в определени времена всяка година, за да горят върху жертвеника на Господа , нашия Бог, според предписаното в закона;

35 j и всяка година да донасяме в Господния дом първите плодове от земята си и първите плодове от рожбата на всяко дърво;

36 k и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си според предписаното в закона, и първородните от говедата си и от стадата си;

37 l и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първите плодове от нашето тесто и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, също и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десятъците от земята си и левитите да вземат десятъците по всички градове, където обработваме земята.

38 m И някой свещеник, Ааронов потомък, да бъде с левитите, когато вземат десятъците; и левитите да донасят десятъка от десятъците в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата.

39 n Защото израилтяните и левитите трябва да донасят приносите от житото, от виното и от дървеното масло в стаите, където са съдовете на светилището и свещениците, които служат, вратарите и певците. И няма да изоставим дома на нашия Бог.
Copyright information for BulProtRev