Nehemiah 11

Новите жители на Йерусалим и на другите градове

1 a Първенците на народа се заселиха в Йерусалим; а останалите от народа хвърлиха жребий, за да доведат един от десет души да се засели в Йерусалим, в святия град, а деветте части от населението – в другите градове.

2 b И народът благослови всички онези хора, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Йерусалим.

3 c А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Йерусалим (а в Юдейските градове се заселиха, всеки в притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги);

4 d в Йерусалим се заселиха някои от Юдовите синове и от Вениаминовите синове.От Юдовите синове: Атайя, син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеил, от Фаресовите потомци;

5 и Маасия, син на Варух, син на Холозея, син на Азайя, син на Адайя, син на Йоярив, син на Захария, син на Силония.

6 Всички Фаресови потомци, които се заселиха в Йерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.

7 А Вениаминовите синове бяха следните: Салу, син на Месулам, син на Йоад, син на Федайя, син на Колайя, син на Маасия, син на Итиил, син на Исая;

8 и с тях Гавай и Салай; деветстотин двадесет и осем души.

9 Йоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда, Сенуиният син, беше втори над града.

10 e От свещениците: Едайя, Йояривовият син, Яхин,

11 Серайя, син на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мерайот, син на управителя на Божия дом Ахитов;

12 и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин двадесет и двама души; и Адайя, син на Ероам, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхор, син на Мелхия;

13 и братята му, началници на бащини домове ; двеста четиридесет и двама души; и Амасай, син на Азареил, син на Аазая, син на Месилемот, син на Емир;

14 и братята им, силни и храбри мъже, сто двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, беше надзирател над тях.

15 А от левитите: Семая, син на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, син на Вуний;

16 f и Саветай и Йозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом.

17 И Матания, син на Михей, син на Завдий, син на Асаф, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галал, син на Едутун.

18 g Всички левити в святия град бяха двеста осемдесет и четири души.

19 А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто седемдесет и двама души.

20 А останалите от Израил, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдейски градове, всеки в наследството си.

21 h Нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

22 А надзирателят на левитите в Йерусалим беше Озий, син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михей, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом.

23 i Защото имаше царска заповед за тях и определен дял за певците според нуждата на всеки ден.

24 j Петайя, син на Месизавеил, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко, което се отнасяше до народа.

25 k А колкото до селата с нивите им, някои от Юдовите синове се заселиха в Кириат-арва и селата му, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

26 и в Иисуя, Молада, Вет-фелет,

27 Асар-суал, Вирсавее и селата му,

28 в Сиклаг, Мекона и селата му,

29 в Ен-римон, Сарая, Ярмут,

30 Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.

31 А Вениаминовите синове се заселиха от Гава нататък, в Михмас, Гайя, Ветил и селата му,

32 в Анатот, Ноб, Анания,

33 Асора, Рама, Гетаим,

34 Адид, Севоим, Невалат,

35 l Лод, Оно и в долината на дърводелците.

36 А някои отреди от левитите се заселиха в Юда и във Вениамин.
Copyright information for BulProtRev