Nehemiah 9:29

29 a Ти и заявяваше против тях, за да ги обърнеш към закона Си; но те се гордееха и не слушаха Твоите заповеди, а съгрешаваха против наредбите Ти (чрез които, ако ги изпълнява човек, ще живее) и обръщаха
9:29 От евр. втвърдяваха плешката си.
към Тебе гърба си, и закоравяваха врата си, и не слушаха.
Copyright information for BulProtRev