Numbers 10

1И Господ говорѝ на Моисей:

2 a Направѝ си две сребърни тръби; изковани да ги направиш; и да ти служат за свикване на обществото и за вдигане на становете.

3 b Когато засвирят с тях, нека се събере цялото общество с тебе до входа на шатъра за срещане.

4 c Ако засвирят само с едната тръба, тогава да се събират при тебе първенците, Израилевите хилядници.

5 d А когато засвирите тревога, тогава да се вдигат становете, които са разположени към изток;

6 e и когато засвирите тревога втори път, тогава да се вдигат становете, които са разположени към юг. Да свирят тревога, за да се вдигат.

7 f А когато трябва да се събере събранието, да свирите, обаче без да засвирите тревога.

8 g Тръбачи да бъдат свещениците, Аароновите синове; това ще ви бъде вечен закон в поколенията ви.

9 h И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога; и ще бъдете спомнени пред Господа , вашия Бог, и ще бъдете избавени от неприятелите си.

10 i И на увеселителните си дни, и на празниците си, и на новолунията си да свирите с тръбите над всеизгарянията си и над мирните си жертви; и това ще ви бъде за спомен пред вашия Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог.

Начало на прехода от Синай до Моав

11 j Във втората година на двадесетия ден от втория месец облакът се издигна от скинията за плочите на свидетелството.

12 k И израилтяните се вдигнаха от Синайската пустиня според реда на пътуването си; и облакът застана във Фаранската пустиня.

13 l Вдигнаха се първи път, както Господ заповяда чрез Моисей.

14 m Първо се вдигна знамето на стана на Юдовите синове според устроените им множества; и над множеството му беше Наасон, Аминадавовият син.

15 Над множеството на племето на Исахаровите синове беше Натанаил, Суаровият син.

16 А над множеството на племето на Завулоновите синове беше Елиав, Хелоновият син.

17 n Тогава, когато скинията бе свалена, се вдигнаха Гирсоновите синове и Мерариевите синове, които носеха скинията.

18 o После бе вдигнато знамето на Рувимовия стан според устроените им множества; и над множеството му беше Елисур, Седиуровият син.

19 Над множеството на племето на Симеоновите синове беше Селумиил, Сурисадаевият син.

20 А над множеството на племето на Гадовите синове беше Елиасаф, Деуиловият син.

21 p Тогава се вдигнаха Каатовите синове, които носеха светилището, до пристигането на които скинията бе поставяна.

22 q После бе вдигнато знамето на стана на Ефремовите синове според устроените им множества; и над множеството му беше Елисама̀, Амиудовият син.

23 Над множеството на племето на Манасиевите синове беше Гамалиил, Федасуровият син.

24 А над множеството на племето на Вениаминовите синове беше Авидан, Гедеоновият син.

25 r После бе вдигнато знамето на стана на Дановите синове, последни от всички станове според устроените им множества; и над множеството му беше Ахиезер, Амисадаевият син.

26 Над множеството на племето на Асировите синове беше Фагеил, Охрановият син.

27 А над множеството на племето на Нефталимовите синове беше Ахирей, Енановият син.

28 s Така ставаше пътуването на израилтяните според устроените им множества, когато се вдигаха.

29 t В това време Моисей каза на Овав, син на мадиамеца Рагуил, Моисеевия тъст: Ние отиваме на онова място, за което Господ каза: Ще ви го дам. Ела заедно с нас и ще ти направим добро; защото Господ е обещал
10:29 От евр. говорил… за.
добро на Израил.

30 Но той му отвърна: Няма да дойда, а ще отида в своята си земя и при рода си.

31 v А Моисей каза: Не ни оставяй, моля, понеже ти знаеш къде трябва да разполагаме стан в пустинята и ще бъдеш око за нас.

32 w Ако дойдеш с нас, то доброто, което Господ ще направи на нас, същото добро ще направим и ние на теб.

33 x И така пропътуваха тридневен път от Господнята планина; и ковчегът на Господния завет се движеше пред тях на тридневен път, за да им търси място за почивка.

34 y А Господният облак беше над тях денем, когато тръгваха от стана.

35 z Когато ковчегът се вдигаше на път, Моисей казваше: Стани, Господи , и да се разпръснат враговете Ти, и да побегнат пред Теб онези, които Те мразят.

36 А когато се спираше, той казваше: Върни се, Господи , при десетките хиляди на Израилевите хиляди.
Copyright information for BulProtRev