Numbers 12

Упреци на Мариам и Аарон срещу Моисей

1 a  В това време Мариам и Аарон говориха против Моисей заради етиопката, която беше взел за жена (защото беше взел една етиопка); те казаха:

2 b  Само чрез Моисей ли говори  Господ ? Не говори ли и чрез нас? И  Господ чу това.

3 А Моисей беше много кротък човек – повече от всички хора, които бяха на земята.

4 c  И веднага  Господ каза на Моисей, на Аарон и на Мариам: Излезте вие тримата към шатъра за срещане. И така, излязоха и тримата.

5 d  Тогава  Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Аарон и Мариам, и те двамата излязоха.

6 e  Той каза: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз,  Господ , ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.

7 f  Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;

8 g  с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа  Господния Образ. И така, как не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисей?

9 И гневът на  Господа пламна против тях и Той си отиде.

10 h  След като облакът се оттегли от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; Аарон, като погледна Мариам, ето, тя беше прокажена.

11 i  Тогава Аарон каза на Моисей: Моля ти се, господарю мой, не ни възлагай този грях, с който извършихме безумие и съгрешихме.

12 j  Да не бъде тя като мъртво дете, на което половината от тялото е изтляло, когато излиза от утробата на майка си.

13 И Моисей викна към  Господа : О, Боже, моля Ти се, изцели я.

14 k  А  Господ каза на Моисей: Ако би я заплюл баща ѝ в лицето, не щеше ли да бъде посрамена седем дни? Нека бъде затворена вън от стана седем дни и след това да се прибере.

15 l  И така, Мариам беше затворена седем дни вън от стана и народът не се вдигна, докато не се прибра Мариам.

16 m  След това народът се вдигна от Асирот и разположи стан във Фаранската пустиня.
Copyright information for BulProtRev