Numbers 13

Съгледвачите

1 И  Господ говорѝ на Моисей:

2 a  Изпратѝ мъже, за да съгледат Ханаанската земя, която Аз давам на израилтяните; да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях.

3 b  И така, според Божието повеление Моисей ги изпрати от Фаранската пустиня; всичките мъже бяха главни между израилтяните.

4 Ето имената им: от Рувимовото племе – Самуй, Закхуровият син;

5 от Симеоновото племе – Сафат, Хориевият син;

6 c  от Юдовото племе – Халев, Ефониевият син;

7 от Исахаровото племе – Игал, Йосифовият син;

8 d  от Ефремовото племе – Осия, Навиновият син;

9 от Вениаминовото племе – Фалтий, Рефуевият син;

10 от Завулоновото племе – Гадиил, Содиевият син;

11 от Йосифовото племе, от Манасиевото племе – Гадий, Сусиевият син;

12 от Дановото племе – Амиил, Гамалиевият син;

13 от Асировото племе – Сетур, Михаиловият син;

14 от Нефталимовото племе – Наавий, Вопсиевият син;

15 от Гадовото племе – Геуил, Махиевият син;

16 e  Тези са имената на мъжете, които Моисей изпрати, за да съгледат земята; и Моисей наименува Осия, Навиновия син, Исус.

17 f  Като ги изпрати да съгледат Ханаанската земя, Моисей им каза: Качете се по южната страна и се изкачете на хълмовете,

18 и вижте каква е земята, и народът, който живее в нея, силен ли е или слаб, малко ли е или много;

19 и каква е земята, на която той живее, добра ли е или лоша; и какви са градовете, в които той живее, от шатри ли са или са укрепени;

20 g  и каква е земята, плодовита ли е или постна, има ли по нея дървета или не. Бъдете смели и донесете от плодовете на земята. А тогава беше времето на първозрялото грозде.

21 h  И така, те се качиха и съгледаха земята от Цинската пустиня до Роов при прохода на Емат.

22 i  После се изкачиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. (А Хеврон беше построен седем години преди Египетския Зоан
13:22 Гр. Танис; сега Сан.
.)

23 k  И като дойдоха до долината Есхол, оттам отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина; взеха и нарове, и смокини.

24 Онова място бе наречено долина Есхол
13:24 Т.е. грозд.
по причина на грозда, който израилтяните отрязаха оттам.

25 А на края на четиридесетте дни те се върнаха от съгледването на земята.

26 m  Дойдоха при Моисей, при Аарон и при цялото общество израилтяни във Фаранската пустиня, в Кадис, и дадоха отчет на тях и на цялото общество, и им показаха плода на земята.

27 n  И му разказаха: Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там текат мляко и мед; ето и плода ѝ.

28 o  Народът обаче, който живее в земята, е силен и градовете са укрепени и много големи; там видяхме още и Енаковите синове.

29 p  Амаличаните живеят в земята към юг; хетите, йевусейците и аморейците живеят по планините; а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Йордан.

30 q  Но Халев успокояваше народа пред Моисей, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.

31 r  А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас.

32 s  И представяха зле пред израилтяните земята, която бяха съгледали, като казваха: Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която поглъща своите жители; и целият народ, който видяхме в нея, са много високи мъже.

33 t  Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях на нас ни се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.
Copyright information for BulProtRev