Numbers 14:21-23

21 a но наистина се заклевам в живота Си, че целият свят ще се изпълни с Господнята слава.

22 b Понеже от всички тези мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали досега десет пъти, и не послушаха гласа Ми,

23 c наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които Ме презряха.
Copyright information for BulProtRev