Numbers 19

Очистване на нечисти

1 И Господ говорѝ на Моисей и Аарон:

2 Ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: Говорѝ на израилтяните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда и на която не е слаган ярем;

3 a и да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него.

4 b Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта ѝ с пръста си, да поръси седем пъти от кръвта ѝ към предната част на шатъра за срещане.

5 c И да изгорят телицата пред него: кожата ѝ, месото ѝ и кръвта ѝ с нечистотиите ѝ да изгорят.

6 d После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата телица.

7 e Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.

8 f Така и онзи, който я е изгорил, нека изпере дрехите си във вода и да окъпе тялото си във вода, и да бъде нечист до вечерта.

9 g Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я сложи вън от стана на чисто място; и пепелта да се пази за обществото израилтяни, за да се направи с нея вода за очистване от грях.

10 А онзи, който събере пепелта от телицата, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; и това ще бъде вечен закон за израилтяните и за пришълците, които живеят между тях.

11 h Който се допре до някое мъртво човешко тяло, да бъде нечист седем дни.

12 i С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, то и на седмия ден няма да бъде чист.

13 j Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния; този човек ще бъде изтребен от Израил; той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още на него.

14 Ето и закона, когато някой умре в шатър: всички, които влизат в шатъра, и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти седем дни;

15 k и всеки непокрит съд, който е без привързана покривка, е нечист.

16 l И който се допре на полето до някой убит с нож или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дни.

17 m А за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на телицата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея течаща вода.

18 n Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всички вещи и хората, които се намират там, както и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.

19 o Чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпе във вода, и вечерта ще бъде чист.

20 p А онзи, който, като е нечист, не се очисти, онзи човек ще бъде изтребен от обществото, понеже е осквернил Господнето светилище; той не е поръсен с очистителната вода; нечист е.

21 И това да им бъде вечен закон, че този, който е поръсил с очистителната вода, да изпере дрехите си; и че който се допре до очистителната вода, да бъде нечист до вечерта;

22 q и че всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто; и че този, който се допре до това нещо, да бъде нечист до вечерта.
Copyright information for BulProtRev