Numbers 20

Смъртта на Мариам и събитията в Кадис

1 a В първия месец израилтяните, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня; и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.

2 b А вода нямаше за обществото, така че те се събраха против Моисей и Аарон.

3 c Народът се скара с Моисей, като говореше: О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа !

4 d Защо изведохте Господнето общество в тази пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни?

5 И защо ни изведохте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, нито за смокини, нито за лозя, нито за нарове, нито има вода за пиене?

6 e Тогава Моисей и Аарон се отдалечиха от присъствието на обществото към входа на шатъра за срещане, където и паднаха на лицата си; и Господнята слава им се яви.

7 И Господ говорѝ на Моисей:

8 f Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.

9 g И така, Моисей взе жезъла, който беше пред Господа , както Той му заповяда;

10 h и като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?

11 i Тогава Моисей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.

12 j Но Господ каза на Моисей и Аарон: Понеже не Ми вярвахте, за да Ме осветите пред израилтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам.

13 k Това е водата на Мерива
20:13 Т.е. каране.
, защото израилтяните се препираха с Господа и Той се освети сред тях.

14 m След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израил: Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха,

15 n как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни,

16 o и как, когато ние извикахме към Господа , Той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели.

17 p Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; а ще вървим през царския път; няма да се отбием нито надясно, нито наляво, докато не преминем твоите предели.

18 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с меч против теб.

19 q А израилтяните пак му казаха: Ние ще минем през пътя; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с краката си да премина и нищо друго.

20 r А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много народ и със силна ръка.

21 s Така Едом отказа да пусне Израил да мине през пределите му; затова Израил се отвърна от него.

Смъртта на Аарон

22 t И така, израилтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис и дойдоха при планината Ор.

23 Тогава Господ говорѝ на Моисей и Аарон на планината Ор, до границите на Едомската земя:

24 u Аарон ще се прибере при народа си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива.

25 v Вземи Аарон и сина му Елеазар и ги изведи на планината Ор;

26 съблечи от Аарон одеждите му и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще се прибере при народа си и ще умре там.

27 И Моисей направи, както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество.

28 w Моисей съблече от Аарон одеждите му и облече с тях сина му Елеазар; и Аарон умря там, на връх планината; а Моисей и Елеазар слязоха от планината.

29 x След като цялото общество видя, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарон тридесет дни.
Copyright information for BulProtRev