Numbers 22:16-19

16 И те, като дойдоха при Валаам, му казаха: Така казва Валак, Сепфоровият син: Моля ти се, нищо да не те спре да дойдеш до мене;

17 a защото ще те въздигна до голяма почит и ще направя всичко, което би ми казал; и така, ела, моля, прокълни ми този народ.

18 b А Валаам отговори на Валаковите слуги: Ако би ми дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, аз не мога да престъпя думата на Господа , моя Бог, да направя по-малко или повече.

19 c Затова, моля, пренощувайте и вие тук, за да се науча какво ще ми каже Господ .
Copyright information for BulProtRev