Numbers 23

1 a Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви тук седем телета и седем овена.

2 b И Валак направи, както каза Валаам; и Валак и Валаам принесоха по теле и овен на всеки жертвеник.

3 c После Валаам каза на Валак: Застани близо при всеизгарянето си и аз ще отида; може да дойде Господ да ме посрещне; а каквото ми яви, ще ти кажа. И отиде на гола височина.

4 d И Бог срещна Валаам; а Валаам му каза: Приготвих седемте жертвеника и принесох по теле и овен на всеки жертвеник.

5 e Господ вложи дума в устата на Валаам и каза: Върни се при Валак и според тази дума говорѝ.

6 И така, върна се при него; а той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките моавски първенци.

7 f Тогава Валаам почна беседата си, като каза: Валак ме доведе от Арам,
моавският цар от източните планини, и ми каза:
Ела, прокълни ми Яков,
и ела, хвърли презрение върху Израил.
8 g Как да прокълна, когото Бог не проклина?
Или как да хвърля презрение,
върху когото Господ не хвърля?
9 h Защото от връх канарите го виждам
и от хълмовете го гледам.
Ето народ, който ще се засели отделно
и няма да се смята между народите.
10 i Кой може да преброи пясъка Яковов
или да изчисли четвъртата част от Израил?
Дано умра, както умират праведните,
и сетнините им да бъдат както техните.

11 j Тогава Валак каза на Валаам: Какво ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, ти напълно си ги благословил!

12 k А той отговори: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ влага в устата ми?

13 Тогава Валак му каза: Ела, моля, с мене на друго място, откъдето ще ги видиш; само крайната им част ще видиш, а всички тях няма да видиш; и ми ги прокълни оттам.

14 l И така, доведе го на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем жертвеника, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник.

15 Тогава Валаам каза на Валак: Застани тук при всеизгарянето си, а аз ще срещна Господа там.

16 m Господ срещна Валаам, вложи дума в устата му и каза: Върни се при Валак и според тази дума говорѝ.

17 И така, той дойде при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си и моавските първенци с него. Валак го попита: Какво говорѝ Господ ?

18 n Тогава той започна притчата си, като каза: Стани, Валаче, и слушай.
Дай ми ухо, ти, сине Сепфоров!
19 Бог не е човек, за да лъже,
нито човешки син, за да се разкае;
Той каза и няма ли да извърши?
Той говорѝ и няма ли да го приведе в действие?
20 o Ето, аз получих заповед да благославям.
И Той като благослови, аз не мога да го отменя.
21 p Не гледа беззаконие в Яков,
нито вижда извратеност в Израил;
Господ Бог негов с него е
и царско възклицание има между тях.
22 q Бог ги изведе от Египет:
има сила като див вол.
23 r Наистина няма чародейство против Яков.
И няма врачуване против Израил.
На времето си ще се говори за Яков
и за Израил: Какво е извършил Бог!
24 s Ето, народът ще въстане като лъвица
и ще се вдигнат като лъв;
няма да легнат, докато не изядат лова
и не изпият кръвта на убитите.

25 Тогава Валак каза на Валаам: Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш.

26 t А Валаам отговори на Валак: Не ти ли говорих: Всичко, което ми каже Господ , това ще направя?

27 u След това Валак пак каза на Валаам: Ела, моля, ще те заведа още на друго място, дано бъде угодно на Бога да ми ги прокълнеш оттам.

28 v И Валак заведе Валаам на върха на Фегор, който гледа към Есимон.

29 w Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и приготви ми тук седем телета и седем овена.

30 И Валак направи, както каза Валаам, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник.
Copyright information for BulProtRev