Numbers 24:10

10 a Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, три пъти ти все ги благославяш.
Copyright information for BulProtRev