Numbers 25

Идолопоклонство на Израил в Ситим

1 a А докато Израил оставаше в Ситим, народът почна да блудства с моавките;

2 b защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им.

3 Израил се привърза към Ваалфегор; и Господният гняв пламна против Израил.

4 c Тогава Господ каза на Моисей: Хвани всички първенци на народа и ги обеси за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израил Господният яростен гняв.

5 d А Моисей нареди на Израилевите съдии: Убийте всеки подчинените си хора, които се привързаха към Ваалфегор.

6 e И, ето, един от израилтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисей и пред цялото общество израилтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.

7 f А Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, като видя, стана изсред обществото, взе копие в ръката си

8 g и влезе след израилтянина в спалнята, и прободе и двамата – израилтянина и жената в корема ѝ. Така язвата престана от израилтяните.

9 h А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.

10 Тогава Господ говорѝ на Моисей:

11 i Финеес, син на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна яростта Ми от израилтяните; понеже показа ревност сред тях, подобна на Моята, така че Аз не изтребих израилтяните в ревността Си.

12 j Затова му кажи: Ето, Аз му давам Моя завет на мир;

13 k ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилтяните.

14 А името на убития израилтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий, син на Салу, първенец на един бащин дом от Симеоновите синове.

15 l И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на народа, от един бащин дом в Мадиам.

16 След това Господ говорѝ на Моисей:

17 m Измъчвайте мадиамците и ги поразете;

18 n защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата, наложена поради Фегор.
Copyright information for BulProtRev