Numbers 27

Закон за наследството на дъщери

1 Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, Еферовия син, а Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.

2 Те застанаха пред Моисей, пред свещеника Елеазар и пред първенците и цялото общество, при входа на шатъра за срещане, и казаха:

3 Баща ни умря в пустинята; той не беше от дружината на онези, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, а умря поради собствения си грях; и нямаше синове.

4 a Защо да изчезне името на баща ни от семейството му по причина, че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.

5 b И Моисей представи делото им пред Господа .

6 Тогава Господ говорѝ на Моисей:

7 c Право говорят Салпаадовите дъщери; непременно да им дадеш да притежават наследство между братята на баща си и да направиш да мине върху тях наследството на баща им.

8 И кажѝ на израилтяните: Ако някой умре, без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му.

9 Ако няма дъщеря, тогава да дадете наследството му на братята му.

10 А ако няма братя, тогава да дадете наследството му на бащините му братя.

11 d Но ако баща му няма братя, тогава да дадете наследството му на най-близкия му сродник от семейството му и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израилтяните, както Господ заповяда на Моисей.

Моисей определя Исус Навин за свой заместник

12 e След това Господ каза на Моисей: Изкачи се на тази планина Аварим и огледай земята, която съм дал на израилтяните;

13 f и като я огледаш, ще се прибереш и ти при народа си, както се прибра брат ти Аарон;

14 g защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението Ми да Ме осветите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин.)

15 А Моисей говорѝ на Господа :

16 h Господ , Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек,

17 i който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господнето общество като овце, които нямат пастир.

18 j Тогава Господ каза на Моисей: Вземи при себе си Исус, Навиновия син – човек, в когото е Духът, и положи на него ръката си;

19 k и като го представиш пред свещеника Елеазар и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях.

20 l И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израилтяни.

21 m Той да стои пред свещеника Елеазар, който ще се допитва до Господа за него според съда на Урим; и по неговата дума да излизат, и по неговата дума да влизат, той и всички израилтяни с него, и цялото общество.

22 Моисей направи, както му заповяда Господ ; взе Исус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество;

23 n и като положи ръцете си на него, даде му поръчка, както Господ заповяда чрез Моисей.
Copyright information for BulProtRev