Numbers 28

Повторение и обяснение на законите за жертвите

1 Господ говорѝ още на Моисей:

2 a Заповядай на израилтяните, като им кажеш: Внимавайте да Ми принасяте на определеното им време Моите приноси, хляба ми за благоуханна жертва чрез огън на Мен.

3 b И им кажи: Ето приноса чрез огън, който ще принасяте на Господа : две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за вечно всеизгаряне.

4 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш вечер;

5 c а за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток елей.

6 d Това е вечно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън на Господа .

7 И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да възливаш силно питие за възлияние на Господа .

8 А другото агне да принасяш привечер; както утринния хлебен принос и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън на Господа .

9 А в съботен ден да принасяте две едногодишни агнета без недостатък и две десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос с възлиянието му.

10 e Това е всеизгарянето за всяка събота освен вечното всеизгаряне с възлиянието му.

11 f В новолунията си да принасяте за всеизгаряне на Господа две телета, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;

12 g и за всяко теле три десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос; и за единия овен две десети от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос;

13 и за всяко агне по една десета от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос. Това е всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа .

14 А възлиянието им да бъде вино, половин ин за телето, една трета от ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината.

15 h Освен вечното всеизгаряне да се принася на Господа един козел в принос за грях с възлиянието му.

16 i На четиринадесетия ден от първия месец е Господнята Пасха.

17 j А на петнадесетия ден от този месец е празник; седем дни да се яде безквасен хляб.

18 k На първия ден да има свято събрание и да не работите никаква слугинска работа;

19 l а да принесете жертва чрез огън за всеизгаряне на Господа : две телета, един овен и седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.

20 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с елей; три десети от ефа да принесете за телето; две десети за овена;

21 и по една десета от ефа да принесеш за всяко от седемте агнета;

22 m и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас.

23 Тези да принесете в прибавка към утринното всеизгаряне, което е вечно всеизгаряне.

24 Така да принасяте храната всеки ден през седемте дни за благоуханна жертва чрез огън на Господа ; това да се принася с възлиянието му в прибавка към вечното всеизгаряне.

25 n А на седмия ден да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа.

26 o Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос на Господа през празника ви на седмиците, да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа.

27 p И за благоухание на Господа да принесете във всеизгаряне две телета, един овен и седем едногодишни агнета.

28 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с елей – три десети от ефа за всяко теле, две десети за единия овен

29 и по една десета за всяко от седемте агнета;

30 и един козел, за да се извърши умилостивение за вас.

31 q Тези да принесете (без недостатък да бъдат) с възлиянието им в прибавка към вечното всеизгаряне с хлебния му принос.
Copyright information for BulProtRev