Numbers 29

1 a В седмия месец, на първия ден от месеца, да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа; той да ви бъде ден на тръбно възклицание.

2 Да принесете във всеизгаряне за благоухание на Господа едно теле, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;

3 а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с елей – три десети от ефа за телето, две десети за овена

4 и по една десета за всяко от седемте агнета;

5 и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас;

6 b в прибавка към новолунното всеизгаряне и хлебния му принос и вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им според определеното за тях за благоуханна жертва чрез огън на Господа .

7 c А на десетия ден от този седми месец да имате свято събрание и да смирите душите си, и да не работите никаква работа;

8 d а да принесете във всеизгаряне на Господа за благоухание едно теле, един овен, седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък;

9 а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с елей – три десети от ефа за телето, две десети за единия овен

10 и по една десета за всяко от седемте агнета;

11 e един козел в принос за грях в прибавка към приноса в умилостивение за грях и вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им.

12 f И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа, а да пазите празник на Господа седем дни.

13 g Да принесете във всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън на Господа , тринадесет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.

14 А хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с елей – три десети от ефа за всяко от тринадесетте телета, две десети за всеки от двата овена

15 и по една десета за всяко от четиринадесетте агнета;

16 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

17 На втория ден да принесете дванадесет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;

18 h хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено;

19 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им.

20 На третия ден – единадесет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;

21 i хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено;

22 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

23 На четвъртия ден – десет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;

24 хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено,

25 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

26 На петия ден – девет телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;

27 хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено;

28 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

29 На шестия ден – осем телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;

30 хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено;

31 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

32 На седмия ден – седем телета, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;

33 хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено за тях;

34 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

35 j На осмия ден да имате тържествено събрание и да не работите никаква слугинска работа;

36 и да принесете във всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа едно теле, един овен, седем едногодишни агнета, без недостатък;

37 хлебния им принос с възлиянията им за телето, за овена и за агнетата според броя им, както е определено;

38 и един козел в принос за грях в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

39 k Тези да принасяте на Господа на празниците си – в прибавка към оброците си и доброволните си приноси, – за всеизгарянията си, за хлебните си приноси, за възлиянията си и за мирните си приноси.

40 И Моисей каза тези неща на израилтяните точно така, както Господ му заповяда.
Copyright information for BulProtRev