Numbers 32

Разпределяне на земята на изток от Йордан

1 a А Рувимовите синове и Гадовите синове имаха твърде много добитък; и когато видяха Язирската земя и Галаадската земя, че, ето, мястото беше място за добитък,

2 то Гадовите синове и Рувимовите синове дойдоха и говориха на Моисей, на свещеника Елеазар и на първенците на обществото:

3 b Атарот, Девон, Язир, Нимра, Есевон, Елеала, Севама, Нево и Веон,

4 c земята, която Господ порази пред Израилевото общество, е земя за добитък; а слугите ти имат добитък.

5 Затова, казаха, ако сме придобили твоето благоволение, нека тази земя бъде дадена на слугите ти за притежание; не ни превеждай през Йордан.

6 А Моисей каза на Гадовите синове и на Рувимовите синове: Да идат ли братята ви на бой, а вие тук да седите?

7 Защо обезсърчавате сърцата на израилтяните, за да не преминат в земята, която Господ им е дал?

8 d Така направиха бащите ви, когато ги изпратих от Кадис-варни, за да видят земята;

9 e отидоха до долината Есхол и като видяха земята, обезсърчиха сърцата на израилтяните, за да не влязат в земята, която Господ им беше дал.

10 f И в онзи ден гневът на Господа пламна и Той се закле, като каза:

11 g Нито един от онези мъже, които излязоха от Египет, от двадесет години нагоре, няма да види земята, за която съм се клел на Авраам, Исаак и Яков, защото не Ме последваха напълно,

12 h освен Халев, син на Ефония Кенезов, и Исус, Навиновия син, защото те напълно последваха Господа .

13 i Гневът на Господа пламна против Израил и Той ги направи да се скитат из пустинята четиридесет години, докато се довърши изцяло онова поколение, което беше извършило зло пред Господа .

14 j И, ето, вместо бащите си, издигнахте се вие, прибавка на грешни хора, и ще разпалите повече пламъка на Господния гняв против Израил.

15 k Защото, ако вие се отвърнете от Него, Той ще остави тях още веднъж в пустинята; и така вие ще станете причината да погине целият този народ.

16 Но те пристъпиха към Моисей и казаха: Ще съградим тук огради за добитъка си и градове за домовете си;

17 l а самите ние сме готови да вървим въоръжени пред израилтяните, докато ги заведем до мястото им; и домовете ни ще седят в укрепените градове в безопасност от местните жители.

18 m Няма да се върнем в домовете си, докато израилтяните не наследят, всеки наследството си.

19 n Защото ние няма да наследим с тях оттатък Йордан и по-нататък, понеже нашето наследство ни се падна отсам Йордан, на изток.

20 o Тогава Моисей им каза: Ако направите това, ако отидете въоръжени на бой пред Господа ,

21 ако всички въоръжени преминете Йордан пред Господа , докато Той изгони враговете Си пред Себе Си

22 p и земята бъде завладяна пред Господа , а след това се върнете, тогава ще бъдете невинни пред Господа и пред Израил и ще имате тази земя за притежание пред Господа .

23 q Но ако не направите така, ще съгрешите пред Господа ; и да знаете, че грехът ви ще ви намери.

24 r Съградете градове за домовете си и огради за овцете си и направете това, което излезе от устата ви.

25 И Гадовите синове и Рувимовите синове говориха на Моисей: Слугите ти ще направят, както господарят ни заповяда.

26 s Децата ни, жените ни, стадата ни и всичкият ни добитък ще останат тук, в галаадските градове;

27 t а слугите ти, всички, въоръжени и опълчени, ще отидат пред Господа на бой, както господарят ни каза.

28 u Тогава Моисей даде поръчка за тях на свещеника Елеазар, на Исус Навин и на началниците на бащините домове от племената на израилтяните.

29 Моисей им каза: Ако Гадовите синове и Рувимовите синове преминат с вас Йордан, всички въоръжени за бой пред Господа , и бъде завладяна земята пред вас, тогава ще им дадете Галаадската земя за притежание.

30 Но ако не искат да преминат с вас въоръжени, тогава да вземат наследство между вас в Ханаанската земя.

31 А Гадовите синове и Рувимовите синове отговориха: Както каза Господ на слугите ти, така ще направим.

32 Ние ще заминем въоръжени пред Господа в Ханаанската земя, за да притежаваме наследството си оттатък
32:32 На изток от.
Йордан.

33 w И така, Моисей им даде, т. е. на Гадовите синове, на Рувимовите синове и на половината от племето на Йосифовия син Манасия, царството на аморейския цар Сион и царството на васанския цар Ог, земята заедно с градовете в пределите ѝ, градовете на околната земя.

34 x Гадовите синове съградиха Девон, Атарот, Ароир,

35 y Атротсофан, Язир, Йогвея,

36 z Ветнимра и Ветаран, укрепени градове и огради за овце.

37 aa А Рувимовите синове съградиха Есевон, Елеала, Кириатаим,

38 ab Нево и Ваалмеон (с променени имена) и Севама; и преименуваха градовете, които съградиха.

39 ac И потомците на Манасиевия син Махир отидоха в Галаад, завладяха го и прогониха аморейците, които бяха в него.

40 ad Затова Моисей даде Галаад на Махир, Манасиевия син, и той се засели в него.

41 ae А Манасиевият син Яир отиде и завладя градовете му и ги преименува Авот-Яир
32:41 Т.е. Яирови поселища.
.

42 И Нова отида и превзе Кенат и селата му и го преименува Нова по своето име.
Copyright information for BulProtRev