Numbers 36

Наследствено право на омъжените жени

1 a Тогава началниците на бащините домове от семействата на потомците на Галаад, син на Махир, Манасиевия син, от семействата на Йосифовите потомци, се приближиха и говориха пред Моисей и пред първенците, началниците на бащините домове на израилтяните:

2 b Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследство на израилтяните с жребий; и господарят ни получи заповед от Господа да даде наследството на брат ни Салпаад на дъщерите му.

3 Но ако те се омъжат за някого от синовете на другите племена на израилтяните, тогава наследството им ще бъде отнето от наследството на нашите бащи и ще бъде прибавено към наследството на онова племе, което ще ги вземе за жени; така то ще бъде отнето от наследството, което ни дава жребият.

4 c Даже когато дойде юбилеят на израилтяните, тогава наследството им ще бъде прибавено към наследството на онова племе, което ще ги е взело; и така, наследството им ще бъде отнето от наследството на бащиното ни племе.

5 d И така, според Господнето слово Моисей заповяда на израилтяните: Племето на Йосифовите потомци говори право.

6 e Ето какво заповяда Господ за Салпаадовите дъщери; Той казва: Нека се омъжат за когото им се види добре, стига само да се омъжат за мъже от семейството на бащиното си племе.

7 f По този начин никое наследство на израилтяните няма да премине от племе на племе; защото израилтяните трябва да се привързват, всеки за наследството на бащиното си племе.

8 g Всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израилтяните, трябва да се омъжи за един от семейството на бащиното си племе, така че израилтяните да притежават всеки бащиното си наследство.

9 Наследството да не преминава от едно племе в друго, а племената на израилтяните да се привързват, всяко за своето наследство.

10 И Салпаадовите дъщери направиха, както Господ заповяда на Моисей;

11 h защото Маала, Терса, Егла, Мелха и Нуа, Салпаадовите дъщери, се омъжиха за синовете на чичовците си;

12 омъжиха се за мъже от семействата на потомците на Манасия, Йосифовия син; и така наследството им остана в племето на бащиното им семейство.

13 i Тези са законите и наредбите, които Господ заповяда на израилтяните чрез Моисей на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.
Copyright information for BulProtRev