Numbers 4

1И Господ говорѝ на Моисей и Аарон:

2 Измежду Левиевите синове преброй Каатовите синове според семействата им, според бащините им домове,

3 a от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в съответната смяна да вършат работа в шатъра за срещане.

4 b Ето, службата на Каатовите синове в шатъра за срещане ще бъде около пресвятите неща:

5 c когато се вдига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закриващата завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството

6 d и ще сложат на него покрив от язовски
4:6 Или: делфинови. Така и в следващите стихове.
кожи, а отгоре ще разпрострат плат, цял от синьо, и ще проврат върлините му.

7 f Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпрострат син плат, на който ще сложат блюдата, тамянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея;

8 и върху тях ще разпрострат червен плат и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините ѝ.

9 g После ще вземат син плат и ще покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които си служат около него;

10 и ще сложат него и всичките му прибори вътре в покрив от язовски кожи и ще го окачат на лост.

11 h А върху златния олтар ще разпрострат син плат и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.

12 Ще вземат и всичките му служебни прибори, с които служат в святото място, и ще ги сложат в син плат, ще ги покрият с покрив от язовски кожи и ще ги окачат на лост.

13 Тогава, като очистят пепелта от жертвеника, ще разпрострат на него морав плат

14 и ще положат на него всичките му прибори, с които си служат около него – въглениците, вилиците, лопатите и легените, всички прибори на жертвеника, и ще разпрострат върху него покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.

15 i След като Аарон и синовете му свършат с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват Каатовите синове, за да ги носят; но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане ще носят Каатовите синове.

16 j А Елеазар, син на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния тамян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване – надзор над цялата скиния и над всички неща, които са в нея, – над светилището и принадлежностите му.

17 Господ говорѝ още на Моисей и Аарон:

18 Да не изтребите измежду левитите племето на семействата на Каатовите синове;

19 k а за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват към пресвятите неща, правете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всеки на службата му и на товара му;

20 l но те да не влизат да видят святите неща нито за минутка, за да не умрат.

21 Господ говорѝ на Моисей:

22 Преброй и Гирсоновите синове според бащините им домове, според семействата им;

23 m от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш – всички, които влизат в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане.

24 Ето службата на семействата на Гирсоновите синове при слугуването им и при носенето им на товари:

25 n ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и завесата на входа на шатъра за срещане,

26 и дворните завеси, завесата на вратата при входа на двора, който е около скинията и жертвеника, въжетата им, всички прибори за службата им и каквото е потребно за тези неща; така те ще слугуват.

27 Цялото служене на Гирсоновите синове, относно цялото им носене на товари и цялото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарон и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.

28 Това е службата на семействата на Гирсоновите синове в шатъра за срещане; заръчаното на тях ще бъде под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.

29 Ще преброиш и Мерариевите синове според семействата им, според бащините им домове;

30 o от тридесет години и нагоре до петдесет години ще ги преброиш – всички, които влизат в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане.

31 p И ето нещата, които са длъжни да носят през цялото си слугуване в шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете ѝ, стълбовете ѝ, подложките ѝ,

32 q и стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжетата им заедно с всичките им прибори и всичко, което им принадлежи; и да определяте по име вещите, които те са длъжни да носят.

33 Това е службата на семействата на Мерариевите синове в цялото им слугуване в шатъра за срещане, под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон.

34 r И така, Моисей и Аарон и първенците на обществото преброиха Каатовите синове според семействата им и според бащините им домове,

35 от тридесет години и нагоре до петдесет години – всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане;

36 и преброените от тях според семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет души.

37 Тези са преброените от семействата на Каатовите синове, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Моисей.

38 А преброените от Гирсоновите синове според семействата си и според бащините си домове,

39 от тридесет години нагоре до петдесет години – всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане,

40 преброените от тях според семействата им, според бащините им домове бяха две хиляди шестстотин и тридесет души.

41 s Тези са преброените от семействата на Гирсоновите синове – всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха по Господнето повеление.

42 А преброените от семейството на Мерариевите синове според семействата им, според бащините им домове,

43 от тридесет години и нагоре до петдесет години – всички, които влизаха в съответната смяна да слугуват в шатъра за срещане,

44 преброените от тях според семействата им бяха три хиляди и двеста души.

45 t Тези са преброените от семействата на Мерариевите синове, които Моисей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Моисей.

46 Всички, които бяха преброени от левитите, които Моисей и Аарон и Израилевите първенци преброиха, според семействата им и според бащините им домове,

47 u от тридесет години и нагоре до петдесет години – всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари,

48 онези от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет души.

49 v Бяха преброени, както Господ заповяда чрез Моисей, всеки според службата си и според товара си. Така бяха преброени от него, както Господ заповяда на Моисей.
Copyright information for BulProtRev