Numbers 4:15

15 a След като Аарон и синовете му свършат с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват Каатовите синове, за да ги носят; но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане ще носят Каатовите синове.
Copyright information for BulProtRev