Numbers 6

Закон за назорейството

1 Господ говорѝ още на Моисей:

2 a Говорѝ на израилтяните: Когато мъж или жена направи изричен оброк за назорейство, за да посвети себе си на Господа ,

3 b тогава да се отказва от вино и спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие, направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде.

4 През цялото време на назорейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата.

5 c През цялото време на назорейския си оброк да не слага бръснач на главата си; докато се изпълни времето, което е обрекъл на Господа , ще бъде свят и нека остави да растат космите на главата му.

6 d През цялото време на оброка си, че ще бъде назорей на Господа , да не се приближи до мъртвец;

7 e да не се оскверни заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато умрат; понеже назорейският оброк на Бога му е на главата му.

8 През цялото време на назорейството си той е свят на Господа .

9 f И ако някой умре ненадейно при него и главата на назорейството му се оскверни, тогава, в деня на очистването си, той да обръсне главата си; на седмия ден да я обръсне.

10 g А на осмия ден да донесе две гургулици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане;

11 h и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца, и в същия ден да освети главата му.

12 След това отново да посвети на Господа дните на назорейството си и да донесе едногодишно агне в принос за вина; а по-предните дни няма да се смятат, защото назорейството му се е осквернило.

13 i Ето закона за назорея, когато се изпълни времето на назорейството му: да се приведе при входа на шатъра за срещане;

14 j и той да принесе на Господа в принос за себе си едно мъжко едногодишно агне без недостатък за всеизгаряне, едно женско едногодишно агне без недостатък в принос за грях, един овен без недостатък за мирен принос,

15 k кош с безквасни пити от чисто брашно, смесени с елей, безквасни кори, намазани с масло, и хлебния им принос с възлиянията им.

16 И свещеникът да ги представи пред Господа и да принесе приноса му за грях и всеизгарянето му;

17 и да принесе овена за мирна жертва на Господа с коша на безквасните хлябове; свещеникът да принесе още хлебния принос с възлиянието му.

18 l Назореят да обръсне главата на назорейството си при входа на шатъра за срещане и да вземе космите на посветената си глава, и да ги сложи на огъня, който е под мирната жертва.

19 m А свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита от коша и една безквасна кора и да ги сложи на ръцете на назорея, след като той обръсне главата на назорейството си;

20 и свещеникът да ги полюшне за движим принос пред Господа ; това заедно с гърдите на движимия принос и с бедрото на приноса за издигане е свято на свещеника; и след това назореят може да пие вино.

21 Това е законът за назорея, който е направил оброк, и за приноса му на Господа поради назорейството му, освен онова, което му дава ръка; съгласно с оброка, който е направил, така да постъпва според закона на назорейството си.

22 Господ говорѝ още на Моисей:

23 n Кажѝ на Аарон и на синовете му: Така да благословите израилтяните, като им говорите: 24 o Господ да те благослови и да те опази!
25 p Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!
26 q Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!

27 r Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще ги благославям.
Copyright information for BulProtRev