Philippians 1

В източномакедонския град Филипи (основан от цар Филип, бащата на Александър Велики, и разположен на няколко километра, северно от днешния гръцки град Кавала) апостол Павел пръв проповядвал Христовата вяра по време на второто си мисионерско пътуване (ок. 50 г.). След тази своя първа проповед на европейска земя той основал тук християнска общност, която заради своето усърдие и искрената си любов винаги била присърце на апостола: само на тях той не отказвал да го подкрепят, дори и материално.

Посланието е писано в Рим по време на първото затворничество на апостола около 63 г. Повод за изпращането му дали филипийските християни, които научили за изпитанието на своя учител и искали да узнаят нещо повече за неговата участ, като му изпратили и парична помощ по своя съгражданин Епафродит. Допълнителен повод била появата на лъжеучители във Филипи.

Особена стойност на посланието придават личните нотки в него. В края му се изпращат поздрави от повярвалите от императорския дом (14:22), което говори за успеха на проповедта на апостол Павел дори когато е бил затворен. Разбира се също, че освобождаването на апостола е близко: той се надява скоро да се види с филипийците.

Благодарствена молитва за филипяните

1 a Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички светии в Христос Исус, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите:

2 b Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

3 c Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,

4 винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,

5 d за вашето участие в делото на благовестието от първия ден, дори досега,

6 e като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.

7 f И право е да мисля това за всички вас, понеже сте в сърцето ми, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта както в оковите ми, така и в защитата и в утвърждаването на благовестието.

8 g Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви със сърдечната любов на Христос Исус.

9 h И затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко,

10 i за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос,

11 j изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на Бога.

Ползата от затворничеството на апостола за Благовестието

12 А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието,

13 k дотолкова, че стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христос;

14 и повечето от братята в Господа, като добиха увереност от моите окови, станаха много по-смели да говорят Божието слово без страх.

15 l Някои наистина проповядват Христос дори от завист и желание за пререкания, а някои и от добра воля.

16 Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието;

17 m а другите възвестяват Христос от партизанство, неискрено, като мислят да ми прибавят тъга към моите окови.

18 Тогава какво? Само това, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам и ще се радвам.

19 n Защото зная, че това ще послужи за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа на Исус Христос,

20 o според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега ще възвелича Христос в тялото си – с пълно дръзновение било чрез живот, или чрез смърт.

21 p Защото за мене да живея е Христос, а да умра – придобивка.

22 Но ако живея в тялото, тогава моето дело ще принесе плод; и така, не зная какво да избера,

23 защото ме запленяват и двете възможности, понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което би било много по-добре;

24 но да остана в тялото е по-нужно за вас.

25 q И като имам тази увереност, зная, че ще остана и ще пребивавам с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;

26 r така че чрез моето завръщане между вас да можете поради мене много да се хвалите в Исус Христос.

Съвети за твърдост във вярата

27 s Имайте само поведение, достойно за Христовото благовестие, така че било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието

28 t и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната гибел, а на вас – за спасение, и то от Бога;

29 u защото, относно Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него,

30 v като имате същата борба, която сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.
Copyright information for BulProtRev