Philippians 3

Предпазване от лъжеучители

1 a Освен това, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.

2 b Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязването
3:2 От гр. орязването; презрителен израз.
;

3 d защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христос Исус, и не уповаваме на плътта.

4 e Макар че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече,

5 f обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, спрямо закона фарисей,

6 g по ревност – гонител на църквата, по правдата, която е от закона – непорочен.

7 h Но това, което беше за мене придобивка, сметнах го като загуба заради Христос.

8 i А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, само Христос да придобия

9 j и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т. е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

10 k за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му,

11 l за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите.

Насърчение за съвършенство

12 m Не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен; но се впускам в гонитба, дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус.

13 n Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя – като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред,

14 o впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.

15 p И така, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и него.

16 q Само нека да живеем според това, в което сме достигнали и да мислим същото.

17 r Братя, бъдете всички подражатели на мен и внимавайте в тези, които живеят така, както имате пример в нас.

18 s Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст;

19 t чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща.

20 u Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос,

21 v Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си.
Copyright information for BulProtRev