Proverbs 12

В пътя на правдата има живот

1 Който обича поправление, обича знание,
но който мрази изобличения, е невеж.
2 a Добрият човек намира благоволение пред Господа ;
а зломислещия Той ще осъди.
3 b Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
а коренът на праведните няма да се поклати.
4 c Добродетелната жена е венец на мъжа си;
а онази, която докарва срам, е като гнилост в костите му.
5 Мислите на праведните са справедливи,
а намеренията на нечестивите са коварство.
6 d Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие;
а устата на праведните ще ги избавят.
7 e Нечестивите се съсипват и ги няма,
а домът на праведните ще стои.
8 f Човек бива похвален според разума си,
а опакият в сърце ще бъде поругаван.
9 g По-щастлив е скромният, който слугува на себе си,
от онзи, който се надига и няма хляб.
10 h Праведният се грижи за живота на добитъка си,
а благостите на нечестивите са немилостиви.
11 i Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, е без разум.
12 Нечестивият търси такава плячка, каквато вземат злите,
а коренът на праведния дава плод.
13 j В престъплението на устните се намира опасна примка,
а праведният ще се отърве от затруднение.
14 k От плода на устата си човек се насища с добрини;
и според делата на ръцете на човека му се въздава.
15 l Пътят на безумния е прав в неговите очи,
а който е мъдър, той слуша съвети.
16 m Безумният показва явно отегчението си,
а благоразумният скрива оскърблението.
17 n Който диша истина, възвестява правдата,
а лъжесвидетелят – измамата.
18 o Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч,
а езикът на мъдрите докарва здраве.
19 p Устните, които говорят истината, ще се утвърдят завинаги,
а лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на онези, които планират зло;
а радост имат тези, които съветват за мир.
21 Никаква пакост няма да се случи на праведния,
а нечестивите ще се изпълнят със злощастие.
22 q Лъжливите устни са мерзост за Господа ,
а онези, които постъпват вярно, са приятни на Него.
23 r Благоразумният човек покрива знанието си,
а сърцето на безумните изказва глупостта си.
24 s Ръката на трудолюбивите ще властва,
а ленивите ще бъдат подчинени.
25 t Тъгата смирява човешкото сърце,
а благата дума го развеселява.
26 Праведният води ближния си,
а пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си;
а скъпоценностите на хората са за трудолюбивия.
28 В пътя на правдата има живот
и в пътеката ѝ няма смърт.
Copyright information for BulProtRev