Proverbs 15

Езикът и сърцето на мъдрите

1 a Мек отговор отклонява от ярост,
а оскърбителната дума възбужда гняв.
2 b Езикът на мъдрите изказва знание,
а устата на безумните изригват глупост.
3 c Очите Господни са на всяко място
и наблюдават злите и добрите.
4 Благият език е дърво на живот,
а извратеността в него съкрушава духа.
5 d Безумният презира поуката на баща си,
а който внимава в изобличението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие,
а в доходите на нечестивия има загриженост.
7 Устните на мъдрите разсяват знание,
а сърцето на безумните не прави така.
8 e Жертвата на нечестивите е мерзост пред Господа ,
а молитвата на праведните е приятна за Него.
9 f Пътят на нечестивия е мерзост за Господа ,
а Той обича този, който следва правдата.
10 g Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя;
и който мрази изобличение, ще умре.
11 h Адът и гибелта са открити пред Господа ,
колко повече – сърцата на човешките синове!
12 i Присмивателят не обича изобличителя си,
нито ще отиде при мъдрите.
13 j Весело сърце прави засмяно лице,
а от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
14 Сърцето на разумния търси знание,
а устата на безумните се хранят с глупост.
15 k За наскърбения всички дни са зли,
а онзи, който е с весело сърце, има вечно пируване.
16 l По-добро е малкото със страх от Господа ,
отколкото много съкровища с безпокойство.
17 m По-добра е гощавката от зеле с любов,
отколкото охранено говедо с омраза.
18 n Яростният човек повдига препирни,
а който не се гневи, бързо усмирява крамоли.
19 o Пътят на ленивия е като трънен плет,
а пътят на праведните е като друм.
20 p Мъдър син радва баща си,
а безумен човек презира майка си.
21 q На безумния глупостта е радост,
а разумен човек ходи по прав път.
22 r Където няма съветване, намеренията се осуетяват,
а в множеството на съветниците те се утвърждават.
23 s От отговора на устата си човек изпитва радост;
и дума, навреме казана, колко е добра!
24 t За разумния пътят на живота върви нагоре,
за да се отклони от ада долу.
25 u Господ съсипва дома на горделивите,
а утвърждава предела на вдовицата.
26 v Лошите помисли са мерзост пред Господа !
А чистите думи са Му угодни.
27 w Користолюбивият смущава своя дом,
а който мрази даровете, ще живее.
28 x Сърцето на праведния обмисля какво да отговаря,
а устата на нечестивите изригват зло.
29 y Господ е далеч от нечестивите,
а слуша молитвата на праведните.
30 Светъл поглед весели сърцето
и добри вести угояват костите.
31 z Ухо, което слуша животворното изобличение,
ще пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поуката, презира душата си,
а който слуша изобличението, придобива разум.
33 aa Страхът от Господа е възпитание в мъдрост
и смирението предшества славата.
Copyright information for BulProtRev