Proverbs 17

Праведни и нечестиви уста

1 a По-добре сух залък и мир с него,
отколкото къща, пълна с пируване и разпра с него.
2 b Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам,
и ще вземе дял от наследството между братята.
3 c Горнилото е за среброто и пещта за златото,
а Господ изпитва сърцата.
4 Злосторникът слуша беззаконните устни
и лъжецът дава ухо на лошия език.
5 d Който се присмива на бедния, нанася позор на Създателя му,
и който се радва на бедствия, няма да остане ненаказан.
6 e Деца на деца са венец на старците
и бащите са слава на децата им.
7 Хубава реч не подхожда на безумния,
много по-малко – лъжливи устни на началника.
8 f Подаръкът е като скъпоценен камък в очите на притежателя му;
накъдето и да бъде обърнат, той се показва изящен
17:8 От евр. постъпва мъдро.
.
9 h Който покрива престъпление, търси любов,
а който говори много за работата, разделя най-близки приятели.
10 Изобличението прави повече впечатление на благоразумния,
отколкото сто бича на безумния.
11 Злият човек търси само бунтове,
затова жесток пратеник е изпратен против него.
12 i По-добре някой да срещне мечка, лишена от малките си,
отколкото безумен човек в буйството му.

Мъдрост в поведението

13 j Който въздава зло за добро,
злото няма да се отдалечи от дома му.
14 k Започването на разпра е, както когато някой отваря път на вода,
затова оставѝ препирнята, преди да има каране.
15 l Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния –
и двамата са мерзост за Господа .
16 m Какво ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост,
когато няма ум?
17 n Приятел обича винаги
и е като роден брат във време на нужда.
18 o Човек без разум дава ръка
и става поръчител на ближния си.
19 p Който обича препирни, обича престъпления,
и който построи високо вратата си, търси пагуба.
20 q Който има опако сърце, не намира добро,
и който има извратен език, изпада в нещастие.
21 r Който ражда безумен син, ще има скръб,
и бащата на глупавия няма радост.
22 s Веселото сърце е благотворно лекарство,
а унилият дух изсушава костите.
23 t Нечестивият приема подарък изпод пазва,
за да изкриви пътищата на правосъдието.
24 u Мъдростта е пред лицето на разумния,
а очите на безумния са към краищата на земята.
25 v Безумен син е тъга на баща си
и горест на тази, която го е родила.
26 w Не е добре да се глобява праведният,
нито да се бие благородният за справедливостта им.
27 x Който щади думите си, е умен,
и търпеливият човек е благоразумен.
28 y Даже и безумният, когато мълчи, се смята за мъдър,
и когато затваря устата си, се смята за разумен.
Copyright information for BulProtRev