Proverbs 18

Славата на мъдрия и позорът на глупеца

1 Който се отлъчва от другите, търси само своето желание
и се противи на всеки здрав разум.
2 Безумният не се наслаждава от благоразумието,
а само от изявяване на сърцето си.
3 С идването на нечестивия идва и презрение
и с подлостта идва и позор.
4 a Думите от устата на човека са като дълбоки води
и изворът на мъдростта е като поток.
5 b Не е добре да се приема нечестивият
или да се изкривява съдът на праведния.
6 Устните на безумния причиняват препирни
и устата му предизвикват плесници.
7 c Устата на безумния са погибел за него
и устните му са примка за душата му.
8 d Думите на клюкаря са като сладки залъци
и слизат вътре в корема.
9 e Немарливият в работата си
е брат на разсипника.
10 f Името Господне е яка кула;
праведният прибягва в нея и е поставен на високо.
11 g Имотът на богатия е укрепен град за него
и той е висока стена във въображението му.
12 h Преди загиването сърцето на човека се превъзнася
и преди прославянето то се смирява.
13 i Да отговаря някой преди да чуе,
е безумие и позор за него.
14 Духът на човека ще го подпира в немощта му;
кой може да повдига унилия дух?
15 Сърцето на благоразумния придобива разум
и ухото на мъдрите търси знание.
16 j Подаръкът, който дава човек, отваря място за него
и го привежда пред големците.
17 Който пръв защитава делото си, изглежда да е прав,
но съседът му идва и го изпитва.
18 Жребият прекратява разприте
и решава между силните.
19 Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град
и разногласията им са като лостове на крепост.
20 k От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му;
от произведението на устните си човек ще се насити.
21 l Смърт и живот има в силата на езика
и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.
22 m Който е намерил съпруга, намерил е добро
и е получил благоволение от Господа .
23 n Сиромахът говори с молби,
а богатият отговаря грубо.
24 o Човек, който има много приятели, намира в това погубването си;
но има приятел, който се държи по-близко и от брат.
Copyright information for BulProtRev