Proverbs 19

Богатство и бедност

1 a По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който е с извратени устни, а при това безумен.
2 Наистина сърдечно желание без разсъдък не е добро
и който бърза с краката си, сбърква пътя си.
3 b Безумието на човека изкривява пътя му
и сърцето му негодува против Господа .
4 c Богатството прибавя много приятели,
а сиромахът бива изоставен от приятеля си.
5 d Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан
и който диша лъжи, няма да избегне възмездие.
6 e Мнозина търсят благоволението на щедрия
19:6 Или: княза.

и всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.
7 g Всичките братя на сиромаха го мразят –
колко повече го отбягват приятелите му!
Той тича след тях с умилителни думи, но тях ги няма.
8 h Който придобива ум, обича душата си;
който пази благоразумие, ще намери добро.
9 i Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан
и който изказва лъжи, ще загине.
10 j Изнежеността не прилича на безумен,
много по-малко – на слуга да властва над началници.
11 k Благоразумието на човека възпира гнева му
и слава е за него да не се взира в престъпление.
12 l Гневът на царя е като рев на лъв,
а благоволението му е като роса на тревата.
13 m Безумен син е бедствие за баща си
и препирните на свадлива жена са като непрестанен капчук.
14 n Къща и богатство се оставят наследство от бащите,
но благоразумна жена е от Господа .
15 o Ленивостта хвърля в дълбок сън
и бездейна душа ще гладува.
16 p Който пази заповедта, пази душата си,
а който занемарява пътищата си, ще загине.
17 q Който показва милост към бедния, заема на Господа
и Той ще му въздаде за благодеянието му.

Мъдри съвети към младите хора

18 r Наказвай сина си, докато има надежда,
и не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине
19:18 Или: и да не го щади душата ти за викането му.
.
19 Гневлив човек ще понесе наказание;
защото, ако го пожалиш, после пак ще трябва да го наказваш.
20 t Слушай съвет и приемай поука,
за да станеш мъдър в сетните си дни.
21 u Има много помисли в сърцето на човека,
но намерението Господне – то ще устои.
22 Милосърдието на човека е чест за него
и сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.
23 v Страхът от Господа спомага за живот;
който го има, ще си ляга наситен и няма да срещне зло.
24 w Ленивият потапя ръката си в паницата
и не иска дори в устата си да я върне.
25 x Ако накажеш присмивателя, простият ще стане внимателен;
и ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.
26 y Който опропастява баща си и изпъжда майка си,
той е син, който причинява срам и нанася позор.
27 Престани, сине мой, да слушаш съвети, които те отклоняват от мъдростта.
28 z Лошият свидетел се присмива на правосъдието;
и устата на нечестивите поглъщат беззаконие.
29 aa Присъди се приготвят за присмивателите
и бой – за гърба на безумните.
Copyright information for BulProtRev