Proverbs 2

Наградата на мъдростта

1 a Сине мой, ако приемеш думите ми
и запазиш заповедите ми у себе си,
2 така че да отвориш ухото си към мъдростта
и да предадеш сърцето си на разума,
3 ако призовеш благоразумието
и издигнеш гласа си към разума,
4 b ако го издирваш като сребро
и го потърсиш като скрити съкровища,
5 тогава ще разбереш страха от Господа
и ще намериш познанието на Бога.
6 c Защото Господ дава мъдрост,
от устата Му излизат знание и разум.
7 d Той запазва истинска мъдрост за праведните,
щит е за ходещите в незлобие,
8 e за да защитава пътищата на правосъдието
и да пази пътя на светиите Си.
9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие,
правдивост, да! И всеки добър път.
10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти,
знание ще услажда душата ти,
11 f разсъждение ще те пази,
благоразумие ще те закриля,
12 за да те избави от пътя на злото,
от човек, който говори извратено –
13 g от онези, които оставят пътищата на правотата,
за да ходят по пътищата на тъмнината,
14 h на които прави удоволствие да вършат зло
и се радват на извратеността на злите,
15 i чиито пътища са криви
и пътеките им опаки;
16 j за да те избави от чужда жена,
от чужда, която ласкае с думите си,
17 k която е оставила другаря на младостта си
и е забравила завета на своя Бог,
18 l защото домът ѝ води надолу към смъртта
и пътеките ѝ – към мъртвите
2:18 От евр. сенките.
;
19 никой от онези, които влизат при нея, не се връща,
нито стига пътищата на живота;
20 за да ходиш ти в пътя на добрите
и да пазиш пътеките на праведните.
21 n Защото правдивите ще населят земята
и непорочните ще останат в нея,
22 o а нечестивите ще бъдат изтребени от земята
и коварните ще бъдат изкоренени от нея.
Copyright information for BulProtRev