Proverbs 21

Съкровищата на нечестивеца и на мъдрия

1 Сърцето на царя е в ръката на Господакато водни бразди:
Той го обръща накъдето иска.
2 a Всички пътища на човека са прави в неговите очи,
но Господ претегля сърцата.
3 b Да върши човек правда и правосъдие,
е по-угодно на Господа от жертва.
4 c Надигнато око и горделиво сърце,
които за нечестивите са светилник, е грях.
5 d Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие,
а на всеки припрян – само оскъдност.
6 e Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна па̀ра;
които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече,
защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е много крив,
а делото на чистия е право.
9 f По-добре да живее някой в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
10 g Душата на нечестивия желае зло,
ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 h Когато бъде наказан присмивателят, простият става по-мъдър,
и когато се поучава мъдрият, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия,
Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 i Който запушва ушите си за вика на сиромаха,
ще викне и той, но няма да бъде послушан.
14 j Тайният подарък укротява ярост
и подаръкът в пазва укротява силен гняв.
15 k Радост е за праведния да върши правосъдие,
а измъчване е за онези, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума,
ще стигне в събранието на мъртвите
21:16 Или: сенките.
.
17 Който обича удоволствие, осиромашава,
който обича вино и масло, не забогатява.
18 m Нечестивият ще бъде откуп за праведния
и коварният – вместо праведните.
19 n По-добре да живее някой в пуста земя,
отколкото със свадлива жена и досада.
20 o Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
а безумният човек ги поглъща.
21 p Който следва правда и милост,
намира живот, правда и чест.
22 q Мъдрият превзема с пристъп града на мощните
и събаря силата, на която те уповават.
23 r Който въздържа устата си и езика си,
опазва душата си от смущения.
24 Присмивател се нарича онзи горделив и надменен човек,
който действа с високоумна гордост.
25 s Желанието на ленивия го умъртвява,
защото ръцете му не искат да работят.
26 t Той се лакоми цял ден,
а праведният дава и не му се свиди.
27 u Жертвата на нечестивите е мерзост –
колко повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 v Лъжливият свидетел ще загине,
а човек, който слуша поука – ще го търсят да говори винаги.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си,
а праведният оправя пътища си.
30 w Няма мъдрост, няма разум,
няма кроеж против Господа .
31 x Конят се приготвя за деня на боя,
но избавлението е от Господа .
Copyright information for BulProtRev