Proverbs 21:27

27 a Жертвата на нечестивите е мерзост –
колко повече, когато я принасят за нечестива цел!
Copyright information for BulProtRev