Proverbs 22

Ценността на доброто име

1 a За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство,
и благоволение е по-добро от сребро и злато.
2 b Богат и сиромах се срещат;
Господ е Създателят на всички тях.
3 c Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред – и страдат.
4 d Наградата за смирението и за страха от Господа
е богатство, слава и живот.
5 e Тръни и примки има по пътя на опакия;
който пази душата си, се отдалечава от тях.
6 f Възпитавай детето отрано в подходящия за него път
и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.
7 g Богатият властва над сиромасите
и който взема назаем, е слуга на заемодавеца.
8 h Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие
и жезълът на буйството му ще изчезне.
9 i Който има щедро око, ще бъде благословен,
защото дава от хляба си на сиромаха.
10 j Изпъди присмивателя и караницата ще се прекрати,
и свадата и позорът ще престанат.
11 k Който обича чистота в сърцето
и има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.
12 Очите на Господа пазят онзи, който има знание,
и Той осуетява думите на коварния.
13 l Ленивецът казва: Лъв има вън!
Ще бъда убит сред улиците!
14 m Устата на чужди жени са дълбока яма
и онзи, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.
15 n Безумието е вързано в сърцето на детето,
но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си,
и който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

СБОРНИК С ПРИТЧИ НА ДРУГИ МЪДРЕЦИ

( 22:17—24:34 )

„Чуй думите на мъдрите“

17 Приклони ухото си и чуй думите на мъдрите,
и взимай присърце моето знание.
18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си
и ако бъдат винаги готови върху устните ти.
19 За да бъде упованието ти в Господа ,
аз те научих на тях днес – да!, – тебе.
20 o Не ти ли писах хубави неща,
като те съветвах и поучавах,
21 p за да те направя да познаеш верността на думите на истината,
за да отговаряш с думи на истината на онези, които те пращат?
22 q Не оголвай сиромаха, защото той е беден,
нито притеснявай в портата угнетения,
23 r защото Господ ще защити делото им
и ще оголи живота на онези, които са ги оголили.
24 Не завързвай приятелство с припрян човек
и не ходи с гневлив човек,
25 да не би да научиш пътищата му
и да приготвиш примка за душата си.
26 s Не бъди от тези, които дават ръка,
от тези, които стават поръчители за дългове;
27 t ако нямаш с какво да платиш,
защо да вземат постелката ти изпод тебе?
28 u Не премествай старите межди,
които са положили бащите ти.
29 Видял ли си човек, трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Copyright information for BulProtRev