Proverbs 22:17-29

( 22:17—24:34 )

„Чуй думите на мъдрите“

17 Приклони ухото си и чуй думите на мъдрите,
и взимай присърце моето знание.
18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си
и ако бъдат винаги готови върху устните ти.
19 За да бъде упованието ти в Господа ,
аз те научих на тях днес – да!, – тебе.
20 a Не ти ли писах хубави неща,
като те съветвах и поучавах,
21 b за да те направя да познаеш верността на думите на истината,
за да отговаряш с думи на истината на онези, които те пращат?
22 c Не оголвай сиромаха, защото той е беден,
нито притеснявай в портата угнетения,
23 d защото Господ ще защити делото им
и ще оголи живота на онези, които са ги оголили.
24 Не завързвай приятелство с припрян човек
и не ходи с гневлив човек,
25 да не би да научиш пътищата му
и да приготвиш примка за душата си.
26 e Не бъди от тези, които дават ръка,
от тези, които стават поръчители за дългове;
27 f ако нямаш с какво да платиш,
защо да вземат постелката ти изпод тебе?
28 g Не премествай старите межди,
които са положили бащите ти.
29 Видял ли си човек, трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.

Proverbs 23

Срещу лакомията на чревоугодника

1 Когато седнеш да ядеш с началник,
прегледай добре какво има пред тебе;
2 постави ограничение на гърлото си,
ако си лаком;
3 не пожелавай вкусните му ястия,
защото те са примамливи гозби.
4 h Не се старай да придобиеш богатство,
изостави тази си мисъл.
5 Устремиш ли към него очите си – вече го няма!
Защото наистина богатството си прави крила –
както орел, който лети към небето.
6 i Не яж хляба на онзи, който има лошо око,
нито пожелавай вкусните му ястия,
7 j защото каквито са мислите в душата му – такъв е и той.
Казва ти: Яж и пий,
но сърцето му не е с тебе.
8 Залъка, който си изял, ще повърнеш
и ще изгубиш добрите си думи.
9 k Не говори на безумния,
защото той ще презре разумността на думите ти.
10 l Не премествай стари межди,
нито влизай в нивите на сирачетата,
11 m защото Изкупителят им е мощен;
Той ще защити делото им против тебе.
12 Предай сърцето си на поука
и ушите си – към думи на знание.
13 n Да не ти се свиди да наказваш детето,
защото, ако и да го биеш с пръчка, няма да умре.
14 o Ти, като го биеш с пръчката,
ще избавиш душата му от ада.

Наставления на мъдър баща към син

15 p Сине мой, ако сърцето ти бъде мъдро,
то и на моето сърце ще е драго.
16 Да! Сърцето
23:16 От евр. вътрешностите.
ми ще се радва,
когато устните ти изговарят правото.
17 r Сърцето ти да не завижда на грешните,
а да пребъдва в страх от Господа цял ден,
18 s защото наистина има бъдеще
и надеждата ти няма да загине.
19 t Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
и оправяй сърцето си в пътя.
20 u Не бъди между онези, които се напиват с вино,
между невъздържани хора, които преяждат с месо,
21 v защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят
и сънливостта ще облече човека с дрипи.
22 w Слушай баща си, който те е родил,
и не презирай майка си, когато остарее.
23 x Купувай истината и не я продавай,
също и мъдростта, поуката и разума.
24 y Бащата на праведния ще се радва много
и който ражда мъдър син, ще има радост от него.
25 И така, нека се веселят твоят баща и твоята майка
и да се възхищава онази, която те е родила.
26 Сине мой, дай сърцето си на мен
и очите ти нека внимават в моите пътища,
27 z защото блудницата е дълбока яма
и чуждата жена е тесен ров.
28 aa Да! Тя причаква като за плячка
и умножава числото на неверните между хората.
29 ab На кого горест? На кого скръб? На кого каране?
На кого оплакване? На кого удари без причина?
На кого подпухнали очи? –
30 ac На онези, които се бавят около виното,
които отиват да вкусят подправено вино.
31 Не гледай виното, че е червено,
че показва цвета си в чашата,
че се поглъща гладко,
32 защото после то хапе като змия
и жили като ехидна.
33 Очите ти ще гледат чужди жени
и сърцето ти ще изригва развратни неща;
34 даже ще бъдеш като някой, който би легнал сред море,
или като някой, който би лежал на върха на мачта.
35 ad Удариха ме, ще кажеш, и не ме заболя;
биха ме – и не усетих.
Кога ще се събудя, за да го търся пак?

Proverbs 24

1 ae Не завиждай на злите хора,
нито пожелавай да си с тях,
2 af защото сърцето им размишлява за насилие
и устните им говорят за пакост.

Значение на мъдростта

3 С мъдрост се гради къща
и с разум се утвърждава,
4 и чрез знание стаите се напълват
с всякакви скъпоценни и приятни богатства.
5 ag Мъдрият човек е силен
и човек със знание се укрепява в сила,
6 ah защото с мъдър съвет ще водиш войната си
и чрез множеството съветници ще дойде избавлението.
7 ai Мъдростта е непостижима за безумния,
той не отваря устата си в портата.
8 aj Който намисля да прави зло,
ще се нарече пакостлив човек;
9 помислянето на такова безумие е грях
и присмивателят е мерзост за хората.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време,
силата ти е малка.
11 ak Избавяй онези, които се влачат на смърт,
и гледай да задържиш онези, които политат към клане.
12 al Ако кажеш: Ето, ние не знаехме това!,
то Онзи, Който претегля сърцата, не разбира ли?
Онзи, Който пази душата ти, не знае ли
и няма ли да въздаде на всеки според делата му?
13 am Сине мой, яж мед, защото е добър,
и медена пита, защото е сладка в устата ти.
14 an И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти,
ако си я намерил; и има бъдеще,
и надеждата ти няма да загине.
15 ao Не поставяй засада, о, нечестиви човече, против жилището на праведния.
Не разваляй мястото му за почивка.
16 ap Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става,
докато нечестивите се препъват в злото.
17 aq Не се радвай, когато падне неприятелят ти,
и да не се весели сърцето ти, когато той се подхлъзне.
18 Да не би да съгледа Господ и това да Му се види зло,
и Той да оттегли гнева Си от него.
19 ar Не се раздразвай поради злодеите,
нито завиждай на нечестивите,
20 as защото злите няма да имат бъдеще;
светилникът на нечестивите ще изгасне.
21 at Сине мой, бой се от Господа и от царя
и не се събирай с непостоянните,
22 защото бедствие ще се издигне против тях внезапно
и кой знае какво наказание ще им бъде наложено и от двамата?
23 au И тези са изречения на мъдрите:
Лицеприятие в съд не е добро.
24 av Който казва на нечестивия: Праведен си,
него народи ще кълнат, него племена ще мразят;
25 но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение
и върху тях ще дойде благословение.
26 Който дава прав отговор,
той целува в устни.
27 aw Нареди си работата навън
и си я приготви на нивата,
и после съгради къщата си.
28 ax Не бъди свидетел против ближния си без причина,
нито мами с устните си.
29 ay Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз,
ще въздам на човека според делата му.
30 Минах край нивата на ленивия
и край лозето на нехайния човек
31 az и всичко беше обрасло с тръни,
коприва беше покрила повърхността му
и каменната му ограда беше съборена.
32 Тогава, като разгледах, размислих в сърцето си,
видях и си извадих поука.
33 ba Още малко спане, малко дрямка,
малко сгъване на ръце за сън –
34 и сиромашията ще дойде върху тебе като крадец
и немотията – като въоръжен мъж.
Copyright information for BulProtRev