Proverbs 23

Срещу лакомията на чревоугодника

1 Когато седнеш да ядеш с началник,
прегледай добре какво има пред тебе;
2 постави ограничение на гърлото си,
ако си лаком;
3 не пожелавай вкусните му ястия,
защото те са примамливи гозби.
4 a Не се старай да придобиеш богатство,
изостави тази си мисъл.
5 Устремиш ли към него очите си – вече го няма!
Защото наистина богатството си прави крила –
както орел, който лети към небето.
6 b Не яж хляба на онзи, който има лошо око,
нито пожелавай вкусните му ястия,
7 c защото каквито са мислите в душата му – такъв е и той.
Казва ти: Яж и пий,
но сърцето му не е с тебе.
8 Залъка, който си изял, ще повърнеш
и ще изгубиш добрите си думи.
9 d Не говори на безумния,
защото той ще презре разумността на думите ти.
10 e Не премествай стари межди,
нито влизай в нивите на сирачетата,
11 f защото Изкупителят им е мощен;
Той ще защити делото им против тебе.
12 Предай сърцето си на поука
и ушите си – към думи на знание.
13 g Да не ти се свиди да наказваш детето,
защото, ако и да го биеш с пръчка, няма да умре.
14 h Ти, като го биеш с пръчката,
ще избавиш душата му от ада.

Наставления на мъдър баща към син

15 i Сине мой, ако сърцето ти бъде мъдро,
то и на моето сърце ще е драго.
16 Да! Сърцето
23:16 От евр. вътрешностите.
ми ще се радва,
когато устните ти изговарят правото.
17 k Сърцето ти да не завижда на грешните,
а да пребъдва в страх от Господа цял ден,
18 l защото наистина има бъдеще
и надеждата ти няма да загине.
19 m Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър,
и оправяй сърцето си в пътя.
20 n Не бъди между онези, които се напиват с вино,
между невъздържани хора, които преяждат с месо,
21 o защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят
и сънливостта ще облече човека с дрипи.
22 p Слушай баща си, който те е родил,
и не презирай майка си, когато остарее.
23 q Купувай истината и не я продавай,
също и мъдростта, поуката и разума.
24 r Бащата на праведния ще се радва много
и който ражда мъдър син, ще има радост от него.
25 И така, нека се веселят твоят баща и твоята майка
и да се възхищава онази, която те е родила.
26 Сине мой, дай сърцето си на мен
и очите ти нека внимават в моите пътища,
27 s защото блудницата е дълбока яма
и чуждата жена е тесен ров.
28 t Да! Тя причаква като за плячка
и умножава числото на неверните между хората.
29 u На кого горест? На кого скръб? На кого каране?
На кого оплакване? На кого удари без причина?
На кого подпухнали очи? –
30 v На онези, които се бавят около виното,
които отиват да вкусят подправено вино.
31 Не гледай виното, че е червено,
че показва цвета си в чашата,
че се поглъща гладко,
32 защото после то хапе като змия
и жили като ехидна.
33 Очите ти ще гледат чужди жени
и сърцето ти ще изригва развратни неща;
34 даже ще бъдеш като някой, който би легнал сред море,
или като някой, който би лежал на върха на мачта.
35 w Удариха ме, ще кажеш, и не ме заболя;
биха ме – и не усетих.
Кога ще се събудя, за да го търся пак?
Copyright information for BulProtRev