Proverbs 24

1 a Не завиждай на злите хора,
нито пожелавай да си с тях,
2 b защото сърцето им размишлява за насилие
и устните им говорят за пакост.

Значение на мъдростта

3 С мъдрост се гради къща
и с разум се утвърждава,
4 и чрез знание стаите се напълват
с всякакви скъпоценни и приятни богатства.
5 c Мъдрият човек е силен
и човек със знание се укрепява в сила,
6 d защото с мъдър съвет ще водиш войната си
и чрез множеството съветници ще дойде избавлението.
7 e Мъдростта е непостижима за безумния,
той не отваря устата си в портата.
8 f Който намисля да прави зло,
ще се нарече пакостлив човек;
9 помислянето на такова безумие е грях
и присмивателят е мерзост за хората.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време,
силата ти е малка.
11 g Избавяй онези, които се влачат на смърт,
и гледай да задържиш онези, които политат към клане.
12 h Ако кажеш: Ето, ние не знаехме това!,
то Онзи, Който претегля сърцата, не разбира ли?
Онзи, Който пази душата ти, не знае ли
и няма ли да въздаде на всеки според делата му?
13 i Сине мой, яж мед, защото е добър,
и медена пита, защото е сладка в устата ти.
14 j И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти,
ако си я намерил; и има бъдеще,
и надеждата ти няма да загине.
15 k Не поставяй засада, о, нечестиви човече, против жилището на праведния.
Не разваляй мястото му за почивка.
16 l Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става,
докато нечестивите се препъват в злото.
17 m Не се радвай, когато падне неприятелят ти,
и да не се весели сърцето ти, когато той се подхлъзне.
18 Да не би да съгледа Господ и това да Му се види зло,
и Той да оттегли гнева Си от него.
19 n Не се раздразвай поради злодеите,
нито завиждай на нечестивите,
20 o защото злите няма да имат бъдеще;
светилникът на нечестивите ще изгасне.
21 p Сине мой, бой се от Господа и от царя
и не се събирай с непостоянните,
22 защото бедствие ще се издигне против тях внезапно
и кой знае какво наказание ще им бъде наложено и от двамата?
23 q И тези са изречения на мъдрите:
Лицеприятие в съд не е добро.
24 r Който казва на нечестивия: Праведен си,
него народи ще кълнат, него племена ще мразят;
25 но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение
и върху тях ще дойде благословение.
26 Който дава прав отговор,
той целува в устни.
27 s Нареди си работата навън
и си я приготви на нивата,
и после съгради къщата си.
28 t Не бъди свидетел против ближния си без причина,
нито мами с устните си.
29 u Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз,
ще въздам на човека според делата му.
30 Минах край нивата на ленивия
и край лозето на нехайния човек
31 v и всичко беше обрасло с тръни,
коприва беше покрила повърхността му
и каменната му ограда беше съборена.
32 Тогава, като разгледах, размислих в сърцето си,
видях и си извадих поука.
33 w Още малко спане, малко дрямка,
малко сгъване на ръце за сън –
34 и сиромашията ще дойде върху тебе като крадец
и немотията – като въоръжен мъж.
Copyright information for BulProtRev