Proverbs 25

ВТОРИ СБОРНИК С МЪДРОСТИ НА СОЛОМОН

( 25:1—29:27 )

Пред лицето на царя

1 a И тези са Соломонови притчи, които събраха хората на Юдейския цар Езекия: 2 b Слава за Бога е да скрива всяко нещо,
а слава е на царете да издирват работите.
3 Височината на небето и дълбочината на земята,
и сърцата на царете са неизследими.
4 c Отмахни нечистото от среброто
и ще излезе съд за златаря.
5 d Отмахни нечестивите от царя
и престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се надигай пред царя
и не стой на мястото на големците,
7 e защото по-добре е да ти кажат: Мини тук, по-горе,
отколкото да те сложат по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.
8 f Не бързай да излезеш, за да се караш,
да не би най-сетне да не знаеш какво правиш,
когато те засрами противникът
25:8 От евр. ближният.
ти.
9 h Разисквай делото си с противника
25:9 От евр. ближният.
си сам,
но не разкривай чужди тайни,
10 да не би да те укори онзи, който те слуша,
и твоето безчестие да остане незаличимо.
11 j Дума, казана на място, е
като златни ябълки в сребърни съдове.
12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек,
така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.
13 k Както е ледената прохлада в жътвено време,
така е верният посланик на тези, които го изпращат,
защото освежава душата на господаря си.
14 l Който лъжливо се хвали за подаръци, които дава,
прилича на облаци от вятър без дъжд.

Правила за живот и отношението към врага

15 m Чрез въздържаност се склонява управител
и мек език троши кости.
16 n Намериш ли мед, яж само колкото ти е нужно,
да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.
17 Рядко слагай крака си в къщата на съседа си,
да не би да му досадиш и той да те намрази.
18 o Човек, който лъжесвидетелства против ближния си,
е като чук, меч и остра стрела.
19 Доверие към неверен човек, в усилно време,
е като счупен зъб и изкълчен крак.
20 p Както е този, който съблича дрехата си в студено време,
и както оцет на рана,
така е и онзи, който пее песни на оскърбено сърце.
21 q Ако е гладен врагът ти, дай му хляб да яде,
и ако е жаден, утоли жаждата му с вода.
22 r Защото така ще натрупаш жар на главата му
и Господ ще те възнагради.
23 s Както северният вятър причинява дъжд,
така и тайно одумващият език – разгневено лице.
24 t По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
25 Както е студената вода за жадна душа,
така е добрата вест от далечна земя.
26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия,
е като мътен извор и развален източник.
27 u Не е добре да яде някой много мед.
Така също не е славно да търсят хората своята си слава.
28 v Който не владее духа си,
е като съборен град без стени.
Copyright information for BulProtRev